ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕ ၁၁ ၿမိဳ႕ အဝင္တုိးဂိတ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းစည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕ ၁၁ ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕အဝင္တိုးဂိတ္မ်ားကို မတ္လအကုန္ အၿပီးေဆာက္ လုပ္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး အင္ဂ်င္နီယာဌာနက ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူထား သည္။


လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ ႀကီး၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ တြံေတး၊ ကြမ္းၿခံ ကုန္း၊ ေကာ့မွဴးႏွင့္ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၿမိဳ႕အဝင္တိုးဂိတ္တစ္ ခုစီ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး တင္ဒါစာရြက္မ်ားကို ယခု ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ကစ၍ ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနတြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ တြင္ ေၾကညာထားသည္။

အဆုိပါ တိုးဂိတ္မ်ားကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၁၁ ခုကို ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိပါက လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး အင္ ဂ်င္နီယာဌာန အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းကို မတ္လဘတ္ ဂ်က္ပိတ္တာနဲ႔ အၿပီးလုပ္ရမွာဆုိ ေတာ့ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့သူက သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အၿပီးလုပ္ ႏိုင္မွ တင္ဒါတင္ရမယ္။ မလုပ္ ႏိုင္တဲ့သူလာတင္ရင္ ေတာ္ၾကာ အေလ်ာ္ေတြ၊ အစားေတြ ေပၚ ကုန္မွာစိုးလုိ႔’’ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခင္က ဆုိသည္။

တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္း ကို တစ္လႀကိဳတင္၍ သတင္းစာ တြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ကာ တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးၿပီးပါက ထပ္မံ၍ တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္ လည္စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အ ျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခင္က ေျပာသည္။

တင္ဒါမ်ားကို နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳလႊာဟူ၍ သီးျခား စာအိတ္မ်ားျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္း သူမ်ား လိုက္နာရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား (Instructions to Tenders) ႏွင့္အညီ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာထားသည္။

ထို႔အျပင္ တင္ဒါတင္သြင္း သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ဒါစာ ရြက္အျပည့္အစံုကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး၊ အင္ဂ်င္နီ ယာဌာနသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ တြင္ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔၌ တင္ဒါမ်ား ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။