ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳ

ႏိုင္ငံတကာ ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲ အျပၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစားႏွစ္ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MVA)

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဗိုဗီ နမ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေရြးစင္ကစား သမားအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာ ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္ လက္ ေရြးစင္ ဗိုဗီနမ္ကစားသမားမ်ား  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိုဗီနမ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 


က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား  ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိုဗီနမ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဗိုဗီနမ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိအားကစား႐ံု၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ အတုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသားငါးတန္း၊ အမ်ိဳး သမီးႏွစ္တန္း၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အျပၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးသားသံုးမ်ိဳး၊ အ မ်ိဳးသမီးသံုးမ်ိဳး၊ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ ေယာက္တြဲတစ္မ်ိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ေယာက္တြဲတစ္မ်ိဳးတို႔ကို ထည့္ သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊတံ ဆိပ္ ၁၅ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၅ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၂၃ ခု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ သည္။ 

‘‘ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ လက္ေရြးစင္ကစားသမားေတြကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမွာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက ကစားသ မားအသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာေစ ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိေနတာ ေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္အသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ဒီၿပိဳင္ပြဲ က ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ အသက္အ ရြယ္အေနနဲ႔လည္း ကစားသမား ေတြကို ကန္႔သတ္ထားတာရွိပါ တယ္။ အသက္(၂၅)ႏွစ္အထက္ ကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး’’ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသင္းမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေပးပို႔ထားၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္အသင္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အင္အားအမည္စာရင္းကို ဇန္ နဝါရီ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိုဗီနမ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္(သို႔မဟုတ္) ၾသဂုတ္တြင္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အ ေရွ႕ေတာင္အာရွ ဗိုဗီနမ္ခ်န္ပီယံ ရွစ္ၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ ခံက်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။