ျမန္မာႏွင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္မည္ဟု ထရန္႔က သ၀ဏ္လႊာပုိ႔

 ဒီမုိကရက္တစ္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ေရာ လက္တြဲ ဖက္အေနျဖင့္ပါ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၇၀) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ အတြက္ ေပးပို႔သည့္သ၀ဏ္လႊာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယေန႔(ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္) တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ အေမ ရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံေပးပုိ႔ သည့္ သ၀ဏ္လႊာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။ သမၼတဦး ထင္ေက်ာ္ကုိလည္း အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီးဟု သုံးႏႈန္းထားသည္။

‘‘ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္၌ က် ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လြတ္ လပ္ေရးေန႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆုံးဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း အ ေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေျပာ ၾကားအပ္ပါသည္’’ ဟု အေမရိ ကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ေပးပုိ႔ သည့္သ၀ဏ္လႊာကုိ အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ‘‘အေဆြေတာ္၏ ႏုိင္ငံေအာင္ျမင္မႈအဓြန္႔ရွည္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာ ေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက အ တည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ေသာ ဒီမုိက ရက္တစ္စံတန္ဖုိးမွာ အဓိကအ ေရးပါလ်က္ရွိေနေသးပါသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြ အေနႏွင့္ေရာ လက္တြဲဖက္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ပါ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ဆက္လက္ရပ္တည္ လ်က္ရွိေနပါမည္’’ ဟု သ၀ဏ္ လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ လူထုက NLD ကုိမဲေပးေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ယင္းသ၀ဏ္လႊာမွာ ထရန္႔  အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အေရးစုိက္ေပးပုိ႔သည့္သ၀ဏ္ လႊာလည္းျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္းအုိဘားမား လက္ထက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္ ႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာဆက္ ဆံေရးရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ထရန္႔တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ အေရးကုိစိတ္၀င္စားမႈ အုိဘား မားထက္ သိသိသာသာေလ်ာ့ နည္းႏုိင္မည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအကဲ ခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

အေမရိကန္အစုိးရသည္ ၿပီး ခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး စစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူဟုဆုိသည့္ တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးကုိ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ခဲ့သည္။

More in News Section