ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၈ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ စီမံခ်က္မ်ား ေရး ဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားအ သင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သိန္းကိုက ေျပာသည္။

‘‘အဓိကအေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေပါ့။ ရန္ကုန္တုိင္း ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ခရီးသြားအသင္းေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္တုိ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ စီမံ ခ်က္ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္သြားမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲႏုိင္ေရး  ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ခရီးသြားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားစုစည္းကာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘စီမံခ်က္က အခုမွ မူၾကမ္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွာ လုပ္မယ့္ဟာေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲသြား မွာပါ’’ဟု ဦးၾကည္သိန္းကိုက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဝင္ေပါက္တခုျဖစ္သျဖင့္ ခရီးစဥ္ ေဒသသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ ခရီးသြားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုလို စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲကာ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။