ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သုံးမႈကို ျပည္ပက၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥသည္ ျမန္မာအစိုးရအဖဲြ႕အ ေရးျဖစ္ၿပီး ျပည္ပက၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေျပာဆုိခြင့္ မရွိေၾကာင္း  အမ်ဳိသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါ တီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဦးဉာဏ္၀င္းကနိဂုံးခ်ဳပ္ စကားေျပာၾကားရာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ ေရးဆုိတာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပါ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိ ပါးၿပီးေနထုိင္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧည့္သည္အျဖစ္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒကို ေလးစားရပါမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဘယ္လို က်င့္သုံးမလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အလုပ္ပါ။ ျပင္ပက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေျပာဆိုခြင့္ မရွိ ပါဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႏွစ္(၇၀) ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံႀကီး အခ်ဳိ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၿငိဳး သူရန္ဘက္ပမာ တုိက္ခုိက္ေန မႈမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕ အား တုန္လႈပ္မႈမရွိဘဲ ပကတိအ မွန္တရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား သက္ေသထားတုံ႔ျပန္ ေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသား ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရးသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားဂုဏိသိကၡာႏွင့္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေပၚ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ အၿပီးတုိင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရး သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုျပန္ၾကား ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မုံရြာေအာင္ရွင္ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရးအေျခခံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ဒီမို ကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ  ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

More in Politics Section