၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ထူးျခားေအာင္ျမင္မႈမ်ားရမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္၏လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔ေၾကညာ ခ်က္၌ ထည့္သြင္းေရးသားထား သည္။


ဗဟန္းေရႊဂုံတိုင္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟုိျပန္ ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းမွဴး မုံရြာေအာင္ရွင္က အဆုိပါေၾက ညာခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္က အ ေတာ္ခရီးေရာက္ေနၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္သူေတြ က အဆင္သင့္ရွိေနၿပီ။ လုိအပ္တဲ့ ညိႇႏႈိင္းမႈေလးေတြပဲရွိတယ္။ သ ေဘာတူညီမႈေတြအမ်ားႀကီးရေန ၿပီ။ ဘယ္အဖြဲ႕ေတြထုိးမလဲဆုိတာ သိေပမယ့္ အခ်ိန္အခါမေရာက္ ေသးတဲ့အတြက္၊ ေျပာလုိ႔မသင့္ ေသးတဲ့အတြက္ မေျပာလိုေသးပါ ဘူး’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ဦးဉာဏ္၀င္း က ဆုိသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစေရး ဒီခ်ဳပ္ ပါတီကဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ျပည္သူႏွင့္ အတူ ခ်ီတက္ရန္ အဆုိပါထုတ္  ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမူလခ်မွတ္ ထားေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထား မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဓိကထားေနေသာ္လည္း လတ္ တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းျပႆနာကုိ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ရင္ဆိုင္ေနရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏အမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အ မ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအ ေပၚစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ပါတီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသား ထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းၫႊန္ခဲ့ေသာ ဒီမုိ ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေပၚေပါက္တည္တံ့ေရး ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသား ထားသည္။

More in Politics Section