ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု သမၼတေျပာၾကား

 အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းရင္း သားအားလံုး လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဆုိ သည့္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္း လာေရးတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးကုိလည္း ၀ုိင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရ မည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ျပည္ ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအားလံုး က ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာမွ တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ က် ေရာက္ေသာ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာ ဗႏၶဳလပန္းၿခံရွိ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕၌လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ ေဆြႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္ လႊာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသာယာဝေျပာ မႈ၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈတို႔ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ စီးပြားေရး၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးျမႇင့္ တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေဖာ္ျပထား သည္။

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၌ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားသို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးမ်ား၊ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ အရာရွိမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခား ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။