ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းတို႔က သ၀ဏ္လႊာမ်ားေပးပုိ႔

 ႏွစ္(၇၀)ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က်န္းမာေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းကာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ဇနီးကုိ အလည္အပတ္လာ ေရာက္ရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသမၼတ က ဖိတ္ေခၚသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္က် ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္ လပ္ေရးေန႔အတြက္ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘုရင္မင္း ျမတ္တို႔က သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ သ၀ဏ္လႊာမ်ားအသီးသီးေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ပုိမိုခုိင္မာသ ထက္ခုိင္မာေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေကာင္းမြန္ ေသာဆက္ဆံေရးကုိ အေျချပဳ လ်က္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘ႑ာေရး၊ အိမ္တြင္း သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ ေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာမ်ား စသည့္က႑မ်ားတြင္ ယခုထက္ ပုိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း စင္ကာပူ သမၼတမစၥစ္ဟာလီမာယာေကာ့ ၏ သ၀ဏ္လႊာ၌ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၈ တြင္ အာ ဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒တာ၀န္ယူ ရမည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သာမက အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ နီး ကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သလုိ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ သမၼတကေတာ္ ေဒၚစုစုလြင္အေနျဖင့္အဆင္ေျပ မည့္အခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ မစၥတာစီ က်င္းပင္ကလည္း ျမန္မာအေန ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ျခင္းအစရွိ သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေရးပါ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့့သ ျဖင့္ တ႐ုတ္ဘက္က ႏွစ္ႏွစ္ကာ ကာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္မိ ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ၌ေဖာ္ျပထား သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္(တ႐ုတ္သမၼတ)သည္ အ ေဆြေတာ္ႏွင့္အက်ိဳးမ်ားစြာပါရွိ သည့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ ကာ အေျခအေနသစ္ေအာက္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဘက္စုံမဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေရးႀကီးသည့္သေဘာ တူညီမႈအသစ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း လက္ရွိကာလတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္ မာဆက္ဆံေရးသည္ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေန ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

႐ုရွားသမၼတ မစၥတာဗလာဒီ မာပူတင္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္လြတ္ လပ္ေရးေန႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ တို႔၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးအ တြက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံေရး ရာမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အျပဳသေဘာေဆာင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံ သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ျပည့္စုံ ႂကြယ္၀မႈမ်ားရရွိေစရန္ ဆႏၵမြန္ ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါေၾကာင္း လည္း ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္သမၼ တေဒၚနယ္ထရန္႔က အေဆြေတာ္ ၏ ႏိုင္ငံေအာင္ျမင္မႈအဓြန္႔ရွည္ ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ ေျပာေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၅ အ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက အ တည္ျပဳေထာက္ခံခဲ့ေသာ ဒီမိုက ရက္တစ္စံတန္ဖုိးသည္ အဓိကအ ေရးပါလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကုိ  ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ေရာ လက္တြဲဖက္အေနျဖင့္ပါ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဘုရင္ မဟာဗာဂ်ီ ရာေလာင္ကြန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာ ကလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတည္ၿမဲလ်က္ရွိ ေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္အဓြန္႔ရွည္စြာျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ေနဦးမည္ဟု ယုံၾကည္ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္မည္ျဖစ္၍ ယင္းအခမ္း အနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ ငံဆက္ဆံေရး ယခုထက္ပုိမုိနီး ကပ္ၿပီး တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာ မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္။

နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြား ေသာ ထုိင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအ ဒူယာဒက္၏ စ်ာပနအခမ္းအ နားသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚစုစုလြင္ တို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကုိ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က သ၀ဏ္ လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာ ေစေရး ျပည္သူအားလုံးက၀ုိင္း ၀န္းႀကိဳးပမ္းရန္ တုိက္တြန္းထား သည္။

More in News Section

Top News