မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္မႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြား

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း)

- မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၂၀၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသ ႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ေျခာက္ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၃ ဦးႏွင့္ မီးေဘးဒုကၡ သည္ ၅၇၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ ၂၅၀ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း မီး သတ္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။မီးေပါ့ဆမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ ၿပီး ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ ၈၅ ႀကိမ္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ၇၁ ႀကိမ္၊ မီးဖိုမီး ၂၁ ႀကိမ္၊ မသမာသူ႐ႈိ႕မီး ၁၇ ႀကိမ္၊ အလိုအေလ်ာက္မီး ငါးႀကိမ္၊ ေတာမီး ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္၍ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈသည္ ၂၀၁၆ ထက္ မီးေလာင္သည့္အႀကိမ္ေရ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ဟု မီးသတ္ဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ ရွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃၄ ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္။ ၂၀၁၆ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်းအပါအ၀င္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၂၁၂ ႀကိမ္ရွိၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၂,၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္ဟု မီးသတ္ဌာနမွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။