ထိုင္းတြင္ ျမန္မာအပါအဝင္ လုပ္သားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္ခကို ၁၅ ဘတ္ တုိးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရေၾကညာ

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္အားခကို ၁၅ ဘတ္ (က်ပ္ ၆၀၀) တုိးျမႇင့္ေပးေရး အတည္ျပဳရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရက ေၾကညာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ရက္လုပ္ အားခမ်ားကို နယ္ေျမအလိုက္ သတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ရရွိေနသည္။


 ဘန္ေကာက္နယ္ေျမတြင္ တစ္ရက္လုပ္ခသည္ ဘတ္ ၃၁၀ (က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္) အျမင့္ ဆံုးရရွိၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမအလိုက္ ၃၀၈ ဘတ္ႏွင့္ ၃၀၅ ဘတ္ အသီးသီးရရွိေန ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံ႐ံုး အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးဆန္းေမာင္ဦးကေျပာသည္။

‘‘တိုးေပးမယ္လုိ႔ေတာ့ ၾကား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာ္ဒါေတြေတာ့ မထြက္ေသးဘူးေပါ့။ ျမန္မာလုပ္ သားေတြေရာ အပါအဝင္ေပါ့။ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြ အကုန္လံုးပါတာေပါ့’’ဟု ဦးဆန္း ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားအား သတင္းမ်ား ျပန္ ၾကားေပးေနေသာ ထုိင္းအဖြဲ႕အ စည္း အစ္ဆာရာ ျမန္မာ- Issaraက အေျခခံလုပ္အားခတုိးျမႇင့္ေရး အတည္ျပဳေဆြးေႏြးရန္ ယခုလ၁၅ ရက္တြင္ ေကာ္မတီအစည္း အေဝး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအလုိက္ လက္ရွိရေနသည့္ လုပ္အားခထက္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း(၁၅ ဘတ္) တိုးေပးေတာ့မည္ျဖစ္ ၍ ႏွစ္သစ္တြင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား သတင္းေကာင္းၾကားရေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ တြင္ ေၾကညာထားသည္။

‘‘အတိအက်က လလယ္ပိုင္းမွ ေၾကညာမယ္။ ၁၅ ဘတ္ထက္ ပိုတိုးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လစာတိုးတာ ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံ ျခားသားမခြဲဘူး။ အားလံုးတန္းတူ ပါပဲ။ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး)တင္ၿပီး ေၾကညာ ေပးမယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရက ေၾက ညာထားတယ္’’ဟု ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေရး ကူညီ ေပးေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားအခြင့္အေရး ကြန္ရက္ (MWRN) ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌးကေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရက တစ္ရက္ လုပ္အားခ ၁၅ ဘတ္ တုိးျမႇင့္ေပး ပါက ျမန္မာလုပ္သားမ်ား လက္ရွိထက္ တစ္လ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ ပိုရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီက ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ေသာႏႈန္းထား က်ပ္ ၄,၈၀၀ ျဖစ္သည္။

ယင္းႏႈန္းထားကို သေဘာမတူပါက ရက္ ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္အ ခ်ိဳ႕က မ်ားလြန္းသည္ဟုဆုိကာ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာထားျပဳၿပီး အလုပ္သမားမ်ားက ၎တုိ႔ေတာင္းဆိုသည့္ႏႈန္းထက္ နည္းေန၍ သေဘာမတူေပ။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာလုပ္ သား ေလးသန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ တရား မဝင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သား မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ေျခာက္လကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးထား သည္။

More in News Section

Top News