ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးကို ရာထူးမွရပ္စဲရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သမၼတထံေပးပို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္ ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ဥပေဒ အရ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ျခင္းမရွိဆိုကာ တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ ေပး ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။


စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ ကို ရာထူးမွရပ္စဲရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက လက္ မွတ္ေရးထုိးကာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းတင္ျပခ်က္အေပၚ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူ ၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုက သေဘာတူခဲ့ သျဖင့္ ဦးမင္းေအာင္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို သဝဏ္လႊာေရးသားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ အရာရွိတစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္ေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးျမသန္းက ေျပာသည္။

‘‘လမ္းမွာ ေပ်ာက္တာတို႔ ဘာတို႔ရွိမွာစိုးလို႔ လူကိုယ္တုိင္ သြားေပးတာပါ။ ဒီေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၅ရက္)မွာ သမၼတ႐ံုးဝင္စာဌာနကို ေရာက္သြားပါၿပီ’’ဟု ၎ကဆို သည္။

‘ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ တင္ျပခ်က္ရရွိလွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျခင္းခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးကို ရာထူးမွ ရပ္စဲရမည္’ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၃ ပုဒ္မခြဲ (င)ပုဒ္မ ခြဲငယ္(၂)တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ယင္းစာကို လက္ခံရရွိ ပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရသည့္ ဦးမင္းေအာင္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲ ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာကိုလက္ခံၿပီး အခ်ိန္ မည္မွ်အတြင္း ေၾကညာရမည္ဟူ ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။

စည္ပင္ဝန္ႀကီး စြပ္စြဲခံထား ရသည့္ကိစၥသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီ ၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း ပံု ဥပေဒဆုိင္ရာခံု႐ံုး၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သေဘာထားရယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ မွတစ္ဆင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၏ အ ဆံုးအျဖတ္ရရွိခ်ိန္ထိ စည္ပင္ဝန္ ႀကီးအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းကို  ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုလည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးညီပုက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ညႇိ ႏိႈင္း အေၾကာင္းၾကားစာအတိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးအဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ဆုိင္း ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ဆံုး ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍‘‘အဲဒီစြပ္ စြဲျပစ္တင္တဲ့ကိစၥက တရားဝင္ တယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚတာ က တရားဝင္တယ္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္ တဲ့ကိစၥက တရားမဝင္ဘူးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚတာ တရားမဝင္ ဘူး’’ဟုတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီကိစၥကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတုိင္း ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီအတုိင္းပဲ သြားမွာပါ။ အဲဒီစာကို ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မရေသးဘူး။ (သမၼတ႐ုံး) ဝင္စာဌာနဆိုရင္ အဲဒီမွာပဲရွိေသး တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

More in Politics Section