အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္သုိ႔ ျပည္ထဲေရးကုိ အမ်ားဆုံးတုိင္

တစ္လေက်ာ္အတြင္း တိုင္ၾကားစာေလးရာခန္႔ရွိ

အဂတိလုိက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အ သစ္တာ၀န္ယူသည့္ တစ္လ ေက်ာ္အတြင္း တုိင္ၾကားစာအမႈ တြဲ ေလးရာခန္႔ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းကေျပာသည္။

‘‘ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တစ္ အားလည္းမ်ားတာရယ္ လုပ္ ကိုင္ရတာေတြလည္း ခက္ခဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြက ေတာ့ မ်ားပါတယ္’’ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့ ၀င္းက ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေကာ္မရွင္သစ္ ၏ ပထမအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။


ေကာ္မရွင္အသစ္ စတင္ တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၃၉၂ မႈကုိ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းစိစစ္ရန္ ေပးပုိ႔ထားသည့္ စိစစ္ဆဲ၁၈၈ မႈအပါအ၀င္ လြဲမွားတင္ျပမႈ ၃၉ မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၂၇ မႈ၊ တရားစီရင္ေရးတင္ျပတိုင္တန္းမႈ ၃၇ မႈ၊ ဌာနတြင္းပုဂၢိဳလ္ေရးတင္ျပ တိုင္တန္းမႈ ၉၀ ႏွင့္ အေထြေထြ တိုင္တန္းမႈ ရွစ္မႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

 စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စာရင္းမ်ားအရ အဂတိလုိက္စား မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကား စာ သုံးေစာင္သာ ပါ၀င္သည္ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းက ဆက္ေျပာ သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ သက္ ဆိုင္သျဖင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးေနဆဲ အမႈသုံးမႈကုိမူ အ ေရအတြက္သာေျပာ၍ရၿပီး အ ေၾကာင္းအရာေျပာခြင့္မရွိဟု ေဒၚ လဲ့လဲ့၀င္းကဆုိသည္။

 ‘‘တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆုိရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရ တယ္။ ေျပာလုိ႔မရဘူး’’ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဟန္ၫြန္႔က ျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကားသည္။

တင္ျပလာေသာ တိုင္ၾကား စာမ်ားကုိ အခ်က္ကုိးခ်က္ျဖင့္ စိစစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး အမ်ားစုသည္ အခ်က္ျပည့္စုံမွန္ကန္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေပးပုိ႔ျခင္း မ်ားက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းကဆုိသည္။

 ‘‘ဘယ္လုိတိုင္ၾကားရမယ္ ဆုိတာေတြကုိ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ လက္ရွိ တင္ေပးထားတာေတြ လည္းရွိသလုိ ေနာက္ပိုင္းသတင္း စာေတြမွာလည္း ေၾကာ္ျငာပါ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၂ ရက္က စတင္ကာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ယခင္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းလက္ထက္ တြင္ တိုင္ၾကားမႈ ၄,၄၇၁ မႈရွိခဲ့ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆး ခဲ့သည့္အမႈ ၆၂ မႈသာရွိသည္။

ယခင္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္း လက္ထက္က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အတြင္း၀န္ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ တိုင္း၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆင့္မ်ားအထိပါ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ေပးမႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးဟန္ၫြန္႔ ကဆုိသည္။