၂၁ ပင္လုံညီလာခံအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ား ABSDF ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယ အႀကိမ္အစည္းအေ၀းအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)ကဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ေနသည္။


ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ဖက္ဒရယ္ ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ လူထုသေဘာထားရယူ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ABSDF ဒုတိ ယဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ရွစ္ ဖဲြ႕က ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဖက္ဒ ရယ္အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္ကို အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘အဲဒီဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ အသီးသီးက လူထုကိုျပန္လည္ တင္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႔ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြလည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္

ABSDF ၏ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ၃၀ ခန္႔ မွ ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ ၀င္စားသည့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕တက္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ဒီက ေဆြးေႏြးပဲြရဲ႕ အႀကံ ျပဳခ်က္ေတြကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖဲြ႕အတြင္းမွာ လည္း ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးမယ္။ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြ နဲ႔ ျပင္ဆင္ထားမႈေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲမရွိဘူးဆုိရင္ ဘာမွလုပ္စရာ မလိုဘူးေလ။ သို႔ေသာ္ ေရးဆဲြ ထားတာေတြက တုိင္းျပည္အ တြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ေန မယ္ဆုိရင္လည္း ABSDF အေနနဲ႔ အဲဒါကို သီးျခားျဖစ္စဥ္အေနနဲ႔ စဥ္းစားသြားမွာပါ။ ဒါေတြကို ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာသည္။

ABSDF အေနျဖင့္ ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအႀကိဳ လူ ထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ားကို တုိင္းေဒသ ႀကီးခုနစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ ထားသည္။ ေမလကက်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ဒုတိ ယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီက  တုိင္းေဒသႀကီးခုနစ္ခုရွိ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊မေကြး၊ ထား၀ယ္၊ ျပည္၊ မႏၲေလး၊မုံရြာၿမိဳ႕တို႔၌ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

More in Politics Section