အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို အားေပးသည့္စာေမးပြဲက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ေနဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

ကေလးစာေပပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို အားေပးသည့္ စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာေမးပြဲခ်ၿပီး ေက်ာင္းထုတ္ေန ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။


ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ အထက (၆) ဗိုလ္တေထာင္ တြင္ က်င္းပသည့္ ကေလးစာေပ ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။

‘‘Quality Education ျဖစ္ ေအာင္ အားေကာင္းေနတဲ့ အလြတ္က်က္မွတ္မႈေတြကေန စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ဦးတည္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေတြ သည္ သင္ခဲ့တာေတြ အကုန္လံုး ကို ၏၊ သည္မေရြး ေရးႏိုင္တဲ့ စာ ေမးပြဲေတြျဖစ္ေနသေရြ႕ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈကို အားမေပးတဲ့ စာ ေမးပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စာေမး ပြဲေတြခ်ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းထုတ္ ေနတဲ့ စာေမးပြဲေတြ ျဖစ္ေနပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး က ေျပာသည္။

စာေမးပြဲဟူသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ လို အပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္ေကာင္းေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းေပး ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးႏိုင္သည့္ စာေမးပြဲမ်ဳိး သာျဖစ္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း၌ ပါဝင္ေနၿပီး အထက (၆) ဗိုလ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕လယ္ေက်ာင္းတြင္ပင္ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္း မေအာင္ျမင္ဘဲ အသက္အရြယ္အလိုက္ ရွိရမည့္ အတန္းထက္ နိမ့္သည့္အတန္း  တက္ေရာက္ေနရသူရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းထြက္ သြားသည္အထိ အလားအလာရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ ျဖစ္ သလိုပဲ ေက်းလက္ေတြမွာ စပါး ေပၚခ်ိန္ဆိုရင္ ကေလးေတြက မိဘေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ တစ္လတန္သည္၊ ႏွစ္လ တန္သည္ ေက်ာင္းပ်က္ရတယ္။ ေက်ာင္းပ်က္တဲ့ကာလရွိလို႔ စာ မလိုက္ႏိုင္တာကို သင္ယူတတ္ ေျမာက္မႈ အားနည္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ စာေမးပြဲမွာ မေျဖႏိုင္တာကို အားနည္းတယ္ လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး စာေမးပြဲခ်လိုက္ တာကေန ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေတြ တက္ေန တယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းမထြက္ ေစေရး ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္စနစ္၊ စာေမးပြဲစနစ္မ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပး ၿပီး ဒုတိယအခြင့္အေရး ဖန္တီး ေပးရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းစတင္တက္ေရာက္ သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္သန္းခန္႔ရွိရာ ယခု ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္း အထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၁၁ သန္းရွိရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉ ဒသမ ၁၂ သန္းသာရွိရာ တစ္ သန္းေက်ာ္သည္ အေျခခံပညာ ေရး မၿပီးဆံုးဘဲ ေက်ာင္းထြက္ေန ရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနအခ်က္အ လက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၅၁ ဒသမ ၄၉ သန္းရွိၿပီး ယင္းအနက္ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၆) ႏွစ္အတြင္းကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းသည္ေက်ာင္းေနႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေက်ာင္းထြက္သူအမ်ား ဆံုး အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယ ေနရာ၌ရွိေနသည္။

Top News