ေမြးကင္းစကေလးစြန္႔ပစ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အသိပညာေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ေမြးကင္းစကေလးစြန္႔ပစ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ေမြးကင္းစကေလးစြန္႔ ပစ္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳး ဆက္ပြားက်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးေရးႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးႏုိင္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဇန္န ၀ါရီ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ေမြး ကင္းစကေလးငယ္စြန္႔ပစ္မႈတိုက္ ဖ်က္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ စာေရး ဆရာမ၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မ တီ၀င္ျဖစ္သည့္ ေဒၚသန္းျမင့္ ေအာင္က ကေလးစြန္႔ပစ္မႈမ်ား သည္ ယခင္ကလည္းရွိၿပီး စာေပ စိစစ္ေရးႏွင့္ သတင္းျဖတ္ေတာက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခြင့္မရွိခ့ဲဘဲ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚေပါက္လာ သည့္အခါ ဖုံးကြယ္၍ မရႏုိင္သ ျဖင့္ လူသိမ်ားလာရသည္ဟုေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

‘‘အခု ၁၀ ခါ စြန္႔ ၁၀ ခါလုံး လူသိရွင္ၾကားျဖစ္တယ္။ အရင္ က သိေတာ့သိတယ္။ အခု ေလာက္မသိဘူး။ အခုပုိသိေတာ့ ႐ုပ္ဆုိးသြားေရာ’’ ဟု ေဒၚသန္း ျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။ ၎က ကေလးစြန္႔ပစ္သည့္တရားခံမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ အျပစ္ေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေဒါက္တာ ေက်ာ္စြာဦးကလည္း မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ လိင္ပညာေပး ျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တစ္ကုိယ္ေရမိခင္မ်ားကုိ ေဂဟာထူေထာင္ေပးထားသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခုိင္ႏွင္းေ၀က လိင္ ႏွင့့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ ရွက္စရာဟုမျမင္ဘဲ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသင္ၾကားေပး သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား သည္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတမရွိဘဲ ထုိကိစၥကုိ က်ဴးလြန္ၿပီးကုိယ္၀န္ ရွိသည့္အခါ ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္သူမ်ားက ဆုိ သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ လိင္မႈ ကိစၥက်ဴးလြန္မိၿပီး ကုိယ္၀န္ရ သည့္အခ်ိန္၌ ခ်စ္သူက တာ၀န္ မခံသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ေဂဟာ မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဂဟာျဖစ္သည့္ ျမင့္မုိရ္ေမတၱာ(နားခုိရာ) ေဂဟာ သည္ ခ်စ္သူေယာက်္ားက တာ၀န္မယူသည့္အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားကုိ တိတ္တဆိတ္ကေလးေမြး ဖြားရန္ ကူညီေပးကာေဂဟာတည္ ေထာင္ၿပီး ေျခာက္လအၾကာ ကေလး ၅၇ ဦးေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာျမတ္ သန္႔က ေျပာသည္။