ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးတက္လာႏိုင္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ခန္႔မွန္း

 ႏိုင္ငံတကာ ေငြလဲႏႈန္း မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌  ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္တ ႐ုတ္ယြမ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္က ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၆၀၉ ယြမ္ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလဆန္း ယခုရက္ ပိုင္းတြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၅  ယြမ္ေက်ာ္ က်ဆင္းလာ သည္။

‘‘ဒီရက္ပိုင္း ေဒၚလာအား နည္းေနေတာ့ ျမန္မာေငြျပန္မာ လာႏိုင္တယ္’’ ဟု ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္္မာက်ပ္ေငြ ျပန္မာလာ ပါက သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အ လားအလာေကာင္းႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ တစ္ေဒၚလာလဲလွယ္ ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ နည္းပါက ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ နည္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စ ပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာ ၾကားသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဒီဇင္ ဘာလကုန္ပိုင္းကစ၍ တစ္ပတ္ အတြင္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ လာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ကန္၁,၂၉၂ ေဒၚ လာရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁,၃၁၃ ေဒၚ လာသို႔ ျမင့္တက္လာသည္။ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းသည္ တစ္ပတ္အတြင္း ၂၁ေဒၚ လာ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းသည္တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၅၆ က်ပ္မွ ၁,၃၄၇ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းလာ သည္။ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚ လာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာသကဲ့သို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းလည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၆၂ က်ပ္မွ ၁၃၅၈ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းလာသည္။

လက္ရွိပြင့္လင္းရာသီတြင္ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။

ဖားကန္႔အတြက္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းက်ျခင္း၊ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းတက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဇန္န ဝါရီလဆန္းတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္ႏိုင္သည္ဟု စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ခန္႔ မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။