၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ တင္ျပႏုိင္ေရး ေဒသကိုးခု၌ ကရင္လူထုသေဘာထားရယူရန္ KNDCC ဆံုးျဖတ္

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံုအ စည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ကရင္လူထု လိုလားခ်က္မ်ား ထပ္မံတင္ျပႏိုင္ ေရး ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသကိုးခု၌ လူထုသေဘာထားရယူရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ (KNDCC)က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

KNDCC အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တြင္ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရာ ကရင္ ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္နီ (ကယား)ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ ၀တီ၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ အထက္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား စသည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ ရာ ေဒသကိုးခုတြင္ လူထုသေဘာ ထားရယူရန္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အစည္းအေ၀း အက်ဳိးေဆာင္ ေစာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။


‘‘ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းသြား တာက ကရင္ CSO ေတြနဲ႔ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ပါ ၀င္ႏုိင္ဖို႔ ဒီအစည္းအေ၀းကေန ဆံုးျဖတ္တယ္။ ကရင္အစုအဖြဲ႕အတြင္းမွာေရာ၊ လာမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာေရာေပါ့’’ဟု ၎ကဆို သည္။

KNDCC ကို ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အပါအ ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ NCA အရ က်င္းပသည့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားက ပထမဆံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ဘားအံၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

More in News Section