ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို SNLD တိုက္တြန္း

၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူ ေဘာင္ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။

‘‘တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာ ကေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းက သြားေနတဲ့ ပံုစံမွန္ရဲ႕လား၊  ေနာက္ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးမူ ေဘာင္ေကာ ကိုက္ရဲ႕လားေပါ့။ အဲဒါေတြကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ၿပီး ေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ၿပီး ေတာ့မွ ဒီလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေတြႏဲ႔ အေက်အလည္ျပန္ၿပီးေဆြး ေႏြးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ လက္မွတ္မထိုး ရေသးတဲ့ သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို လက္ မွတ္ထိုးၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသြားေနတဲ့ လမ္းစဥ္မွာ စိတ္ပ်က္ေစတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးကိုတြန္းပို႔သလို ျဖစ္ လိမ့္မယ္’’ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ ေတာင္ႀကီးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္၌ အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းပါတီကိုယ္ စားလွယ္တို႔က အစိုးရထံ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ညႇိႏိႈင္းမႈအဆင္ မေျပသျဖင့္ အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြး ပြဲမျပဳလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘RCSS အေနနဲ႔ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ရဘဲနဲ႔ လင္းေခးမွာသြားၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ။ အဲဒီ ေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မယ္မသိဘူး။ ျဖစ္လာမယ့္ အလားအလာက ေတာ့ နည္းပါးမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ သံုးသပ္တယ္’’ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၁ ရာစုပင္ လံုတတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ကို ဇန္န၀ါရီေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္း အေ၀းတြင္ RCSS/SSA က ရွမ္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ က်င္းပႏိုင္၍   ၎တို႔အဖြဲ႕၏ သေဘာထားကို ညီလာခံသို႔ တင္ ျပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ဒီဇင္ဘာအတြင္းက ရွမ္းအ မ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ပင္လံု၊ လား႐ႈိး၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသတို႔၌ ျပဳ လုပ္ရာ တပ္မေတာ္က တားျမစ္ ခဲ့ၿပီး ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာ လင္းေခးၿမိဳ႕၌သာ ျပဳ လုပ္ရန္ RCSS/SSA ထံစာပို႔အ ေၾကာင္းၾကားထားသည္။