မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အိုင္တီက႑အေျချပဳ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး

 မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေျခစိုက္ နည္းပညာလုပ္ငန္း မ်ားပူးေပါင္း၍ မႏၲေလးတိုင္းအ တြင္း အိုင္တီက႑ကို အေျချပဳ ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ေတြ႕ဆံုပြဲကို မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Microsoft, Cisco,Nex4, VM-Ware တို႔အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ျပည္ပနည္းပညာကုမၸဏီ ၁၆ ခုက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘နည္းပညာတစ္ရပ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ ဆံုၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဒသကို အက်ဳိးျပဳေစႏိုင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ နည္းပညာေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အ တြက္ အခုလိုေတြ႕ဆံုတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ဆင့္စိုးက ေျပာသည္။

 ‘‘ကုမၸဏီေတြက ဒီမွာသူတို႔ ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ရွင္းျပတဲ့အခါ တကၠသိုလ္ေတြ ဘက္ကေန သူတို႔ဘက္က လုိအပ္ တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သိရွိႏုိင္ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ လုပ္ ငန္းခြင္ကို ၀င္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္ အေရးေတြကိုလည္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အခုလိုေဆြး ေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ကြန္ပ်ဴ တာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာန ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ နန္းေအး ေအးေထြးက ေျပာသည္။