စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဆမ္ေဆာင္း ထိပ္ဆံုး၌ ရွိဟုဆို

၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Samsung သည္ အဆင့္တစ္ေနရာ၌ ရပ္ တည္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအ ေျခစိုက္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီ MYANMAR ONLINE ADVERTISING (MOA) က၎တို႔၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိမႈကို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

MOA သတင္းထုတ္ျပန္မႈအ ရ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၎တုိ႔၏ ေၾကာ္ျငာကြန္ရက္တြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ သည့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ ၁၂ သန္းခန္႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။


 ‘‘တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ စမတ္ဖုန္းအားလံုးရဲ႕ ေရာင္းအားနဲ႔ တန္ဖိုးကို တြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆမ္ေဆာင္းက နံပါတ္တစ္မွာရွိေနၿပီး အလံုးအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးဆိုရင္ေတာ့ ဟြာေဝးက နံပါတ္တစ္ေနရာမွာပဲ ရွိေနဆဲဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု လူႀကီးမင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္  မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးျပည္စိုးထြန္းက ဆိုသည္။

MOA ၏ စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈမ်ားအရ ၂၀၁၇ အတြင္း ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ သည့္ စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားတြင္ Samsung သည္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္တစ္ေနရာ ၌ ရပ္တည္ေနၿပီး HUAWEI သည္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ႏွစ္၊ XIAOMI မွ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ နံပါတ္သံုး၊ VIVO သည္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ေလးေနရာ တြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

‘‘ဆမ္ေဆာင္းအေနနဲ႔ က်ပ္ ေလးသိန္းနဲ႔အထက္ စမတ္ဖုန္း ေတြမွာဆိုရင္ ေရာင္းအားက နံ ပါတ္တစ္ေနရာမွာ ရွိေနတယ္ဆို တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေလးသိန္း ေအာက္စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ တျခားေသာ စမတ္ ဖုန္းေတြနဲ႔ သူမသာ ကိုယ္မသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတာေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု Samsung ျမန္မာမိုဘိုင္းဌာန အႀကီးအကဲ ဦးဇာနည္ဝင္းထက္ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ တန္ဖိုး နည္း စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ ထြန္း ကားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ ဖိုးႀကီး စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိသည့္ IPHONE က လည္း ျမန္္မာႏိုင္ငံ၌ ေစ်းကြက္ ေဝစု၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း MOA က ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News