ေျမယာက်ဴးေက်ာ္သည္ဟု တရားစြဲခံရေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးေတာင္ရြာ ေတာင္သူ ၁၃ ဦး အမႈမွအၿပီးသတ္လြတ္ေျမာက္

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သံုး ေတာင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၃ ဦးကို ေျမယာက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ သည္ဆိုကာ ေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုထားမႈကို ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက အၿပီး သတ္လႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

သံုးေတာင္ေက်းရြာအနီးရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ေသာ ကုမၸဏီက ၎တို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူထား ေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚ ၀င္ ေရာက္က်ဴးေက်ာ္သည္ ဆိုကာေဒသခံေတာင္သူ ၁၃ ဦးကို ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

‘‘ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာင္သူအမႈေတြကို အျပစ္မရွိ လို႔ အၿပီးသတ္လႊတ္ေပးတယ္ဆို တာ ရွားပါတယ္။ တရားသူႀကီး အေနနဲ႔ အမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာစိ စစ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီလိုအမိန္႔ခ်တဲ့အ ေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၀မ္း သာမိပါတယ္’’ဟု တရားစြဲခံခဲ့ရ သည့္ ေတာင္သူ ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး တရားရင္ဆိုင္ ရသျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားစြဲခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဒသခံေတာင္သူ ၁၃ ဦး ကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈအား ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ၊ ႐ုံးခ်ိန္း ၆၀ ေက်ာ္ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္လႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သံုး ေတာင္ေက်းရြာအနီးရွိ ေျမဧက ၁၇၀ ခန္႔ကို တက္လူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈကုမၸဏီက ၂၀၁၀ တြင္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူခဲ့သည္။ ယင္း ေျမယာမ်ားအေပၚ သံုးေတာင္ ေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား က ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္သည္ ဆိုကာ ကုမၸဏီက ေဒသခံေတာင္သူ မ်ားကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ား၌ သံုး ေတာင္ေက်းရြာေဒသခံေတာင္သူ ၃၀ ဦး အစဥ္အဆက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ ကိုင္ခဲ့ၿပီး ပံုစံ (၇) ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၁၄၀ ပါ၀င္ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။ တရားစြဲခံရေသာ ေတာင္ သူမ်ားသည္ အဆိုပါေျမယာမ်ား ေပၚ၌ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီက ၂၀၁၀တြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေဒသခံေတာင္ သူမ်ားက ၂၀၁၂ တြင္ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္ထားရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းေတာင္သူ ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာ သည္။