အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာေလ့ရွိေသာ္လည္း ယင္းမွာ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေလ့မရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ႀကံဳေတြ႕မႈမ်ားေသာ အေျခ အေနျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ က်န္းမာေသာလကၡဏာတစ္ခုဟု မွတ္ယူႏိုင္ၿပီးျဖစ္ကိုျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။


ပံုမွန္ဆိုသလို လိင္မႈကိစၥႀကံဳေတြ႕လာရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားစုက ယံုၾကည္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပံုမွန္လိင္မႈကိစၥမ်ား ျဖတ္သန္းၿပီး ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရင္သားမ်ား (သို႔မဟုတ္) တင္ပါးမ်ား ႀကီးလာျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းလဲျခင္းရွိသည္ဆိုေသာ အေထာက္အထားမေတြ႕ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားသုက္ေသြးေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္လာရသည္ဆိုေသာ အေထာက္အထားလည္း မေတြ႕ရဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၿပီး ပ်မ္းမွ်သုက္ေသြးပမာဏ ၂ မီလီဂရမ္ႏွင့္ ၃ မီလီဂရမ္တြင္ ၁၅ ကယ္လိုရီသာ ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ မဂၤလာေဆာင္မည့္ရက္ ေသခ်ာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ပိန္ပါးလွပလို၍ မဂၤလာပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ေတာ့ဘဲ ယခင္ပံုစံအတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ အစားစားေသာက္ပံုေျပာင္းလဲလာႏိုင္ၿပီး တစ္ကိုယ္တည္းရွိစဥ္ကထက္ ပိုစားလာႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္သက္ ၂ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းထက္ပိုမ်ားေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဖူလံုေနသည္၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေနသည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္ဟု ခံစားရေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

—Ref: TOI

Top News