၂၀၁၇ အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ဦးႏႈန္း လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ေန

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ႏွစ္ဦးႏႈန္း လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ သည္။

၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ လူ ကုန္ကူးမႈ ၂၂၅ မႈျဖစ္ပြားၿပီး က်ဴးလြန္သူ ၆၄၈ ဦး ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၄၇ ဦး အနက္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄၂ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ သုံးဆခန္႔ပုိမ်ားသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၂၃)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးအမ်ားဆုံးပါ၀င္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ထိမ္းျမားလက္ ထပ္ရန္ သြားေရာက္ေသာျဖစ္စဥ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေသးဟု လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴး ႀကီးသက္ေနာင္က ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အဓမၼလက္ ထပ္မႈ ၁၅၂ မႈ၊ လုပ္အားေခါင္း ပုံျဖတ္မႈ ကုိးမႈႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ အမႈတစ္မႈတို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ သည္။ 

လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔သုိ႔ ဦးတည္ျဖစ္ေနၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေတြ႕လာရေၾကာင္း အမွတ္(၂)ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး (ရန္ကုန္) လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးခင္ေမာင္လွ(ၿငိမ္း)က ေျပာသည္။

‘‘အရင္တုန္းကေတာ့ ထုိင္း ငါးဖမ္းေလွေတြမွာပဲ အျဖစ္မ်ား ေပမယ့္ အခုဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ထဲ မွာပဲ က်ားေဖာင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေရလုပ္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ေန ၾကတာပုိမ်ားလာတယ္’’ ဟု ရဲမွဴး ႀကီးခင္ေမာင္လွ(ၿငိမ္း)က ဆုိ သည္။

ယခုေနာက္ပုိင္း လူကုန္ကူး မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကုိယ္တိုင္သ ေဘာတူညီမႈျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိၿပီး ေဆြမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္းစည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေတြ႕လာရေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သက္ေနာင္က ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ား ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊တနသၤာရီတိုင္း၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းတို႔သည္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈအနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၆ အထိ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၁,၃၈၀ မႈရွိခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္သူ ၃,၇၁၃ ဦး ကုိအေရးယူႏုိင္ခဲ့ကာ လူကုန္ကူး ခံရသူ ၃,၄၈၀ ဦးကုိ ကယ္တင္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။