အစုိးရ၏ တရားစြဲမႈကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရင္ဆုိင္မည္ဟု တနသၤာရီဂ်ာနယ္ထုတ္ျပန္

‘မဲဆြယ္အၿပံဳး’သေရာ္ စာေဆာင္းပါးေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္  တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာဦးဟန္ထက္(ခ)ဦးမ်ိဳး ေအာင္ကုိ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ျဖင့္ တရားစဲြဆုိထားမႈအေပၚ ဥပ ေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားရင္ ဆိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဂ်ာ နယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တြင္ ‘မဲဆြယ္အၿပံဳး’ သေရာ္စာေဆာင္း ပါးကုိ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္ အညီ ေခတ္စနစ္ကုိ ထင္ဟပ္ေစ ေသာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္း   ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိ သည္။

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က အဆုိပါ ေဆာင္းပါးပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သည္ ၎ႏွင့္တကြမိသားစု၀င္ မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိပါေစာ္ကား သည္ဆုိကာ ဂ်ာနယ္တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာဦးဟန္ထက္(ခ)ဦးမ်ိဳး ေအာင္ကုိ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ကထား၀ယ္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တရားစြဲဆုိခံရ သူ ဦးဟန္ထက္(ခ)ဦးမ်ိဳးေအာင္  သည္ အာမခံရထားၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္႐ံုးခ်ိန္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္သု႔ိခ်ိန္းဆုိထားသည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္အပတ္ စဥ္ကုိ ၂၀၁၃ မွစတင္ကာတနသၤာ ရီတုိင္းအတြင္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး၊ ျပည္သူလူထု က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီသိရွိႏုိင္ေရးအပါအ ၀င္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားပြင့္ လင္းျမင္သာပုိမုိအားေကာင္းလာ ေစရန္ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ ခ်က္ထားထုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းသုိ႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာ နယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏ သေဘာ ထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရိွ မီဒီယာသမားမ်ား၊ ၎တို႔ ၏ ဂ်ာနယ္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသိရွိႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဟန္ထက္ (ခ)ဦးမ်ိဳးေအာင္က ရွင္းျပသည္။

လာမည့္တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္း မ်ားတြင္ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ရန္ သက္ေသအ ေထာက္အထားအခ်က္အလက္ မ်ားတင္ျပႏုိင္ရန္ စနစ္တက် စု ေဆာင္းျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေမလ ထုတ္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္ ‘ငါးရံ႕တစ္ေကာင္ရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံ’ ေဆာင္းပါးပါေရးသား ခ်က္မ်ားသည္ ကံေပါက္ေဒသ တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ DELCO ကုမၸဏီ ကုိ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည္ ဆုိကာအဆုိပါကုမၸဏီတာ၀န္ရွိ သူဦး၀င္းဦးက ေဆာင္းပါးေရးသူ ကုိေအာင္လြင္(ကံေပါက္သား)ဆုိသူအား အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး တရား႐ုံးက ဒဏ္ေငြက်ပ္သုံးေသာင္းခ်မွတ္ခဲ့ သည္။

More in News Section

Top News