ၾကားျဖတ္အားစမ္းပြဲလား ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းလား

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္က က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵေပးခဲ့သူတစ္ဦး မင္ဆြတ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ ေနရာ ဆိုသည္မွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ေရာ လႊတ္ေတာ္မဲခြဲမႈ၌ပါ အေရးပါမႈ နည္းသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါလစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ အားစမ္းလိုသည့္ သေဘာလားဟု ေစာေၾကာမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔၌ လစ္လပ္ေလးေနရာရွိေနရာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ခု၌ သံုးေနရာသာ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ အားစမ္းခ်င္စရာျဖစ္ေနသည္။

မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးခုရွိေနရာ ၿပိဳင္ဘက္ ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ရွစ္ေလး လံုးပါတီႏွင့္ အားစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီမ်ား၏ အားစမ္းပြဲႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား၏ မဲေပးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈျမင့္တက္ ျခင္းက တစ္ပါတည္းပါလာသည္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ၂၀၁၈ ဇြန္လေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စီစဥ္ေန သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ ႀကိမ္သာ ႀကံဳဆံုခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယင္းသို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံက်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရွစ္လ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲလုပ္ရန္ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားလာသည္။

မဲဆႏၵနယ္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စားမႈ နည္း ပါးႏိုင္ေျခရွိမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္ ကုန္က်ႏုိင္မႈမ်ား ရွိလင့္ ကစား ျပည္သူေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္ စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲ ဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ ခြင့္အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပမည့္သတင္းကိုေထာက္ ခံႀကိဳဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

‘‘မဲဆႏၵနယ္မွာ ကိုယ္စား လွယ္လစ္လပ္သြားရင္ အဲဒီမဲဆႏၵ နယ္မွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမယ့္သူမရွိေတာ့ဘူး ဗ်။ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္ပဲ လုပ္ လုပ္ သေဘာတရားအရ ေရြး ေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေကာင္း တဲ့အေလ့အထေတြပဲ’’ဟု ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE)မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ က သံုးသပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီဘိုးေအဟု တင္ စားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုတြင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာ လစ္ လပ္လွ်င္ပင္ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ၎တို႔၏ ဖက္ဒရယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြး ေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ျပည္သူ လူထုအတြက္ ကုိယ္စားျပဳမည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိေနသည္။

ထို႔အတြက္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပ ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ ဂ်က္ ဆံုး႐ံႈးမည္ကို တြက္ခ်က္ မေနဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္း ရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေထာက္ျပ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိေန ျခင္းက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏိုင္ငံသား မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္အႀကိမ္က အသက္ (၁၈)ႏွစ္မျပည့္သူမ်ား အသက္ျပည့္ပါက ပါဝင္ခြင့္ရွိ သည့္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာကုိ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ထားရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ငါးေန ရာ ပါဝင္ေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ႏွစ္ေနရာအျဖစ္ ခ်င္းျပည္ နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အတူ ခ်င္းျပည္ နယ္ မတူပီအမွတ္ (၁)၊ ပဲခူးတိုင္း အုတ္တြင္းအမွတ္ (၁)၊ မႏၲေလး တိုင္း သပိတ္က်င္းအမွတ္(၁)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း တမူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵ နယ္တို႔၌ လစ္လပ္ေနသျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအေျခအေနအရ ရခိုင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကလြဲ၍ က်န္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိး သား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ က အျပတ္အသတ္ လႊမ္းမိုးထား ေသာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအား မွ်ေျခကို ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းမရွိ ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ၏ မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူလူထု တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ကိုယ္ စားျပဳသျဖင့္္ မျဖစ္မေန က်င္းပ ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း က အႀကံျပဳသည္။

 ‘‘ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာ လစ္ လပ္လည္း လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ လြတ္လပ္လည္းပဲ အဲဒီတစ္ေနရာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားကို လစ္လပ္သြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ဆံုး ျဖတ္ၿပီးပါက မည္သည့္ေန႔ရက္ တြင္ က်င္းပမည္ဆိုသည္ကို အျမန္ဆံုး ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက တိုက္တြန္းသည္။

သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရၿပီး အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ က သံုးသပ္သည္။

‘‘အခ်ိန္ဇယား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေစာႏိုင္သမွ်ေစာေစာ ျမန္ျမန္ ထုတ္ေလေလ၊ ေကာ္ မရွင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိလဲဆိုတာ ျပႏိုင္ၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ပါဝင္မႈ ျဖစ္မယ္’’ဟု PACE ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲ ေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စံုတစ္ ရာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ လစ္လပ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ေန႔ကစ၍ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ သက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိ ယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တို႔အတြက္ ေျခာက္လအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ အစားထုိးေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပ ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပား ၿပီး လူအင္အားသံုးရသည့္ အတြက္ လက္ရွိ က်င္းပေနေသာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၊ ေနာင္လာမည့္ စည္ပင္သာ ယာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ နပန္း လံုးေနရသည့္ ျပည္သူလုထု အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ လို၊ မလို ေမးခြန္းထုတ္ စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ဒါန-ေရွ႕ ေဆာင္ ဥကၠ႒ဦးခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ မွာ အလုပ္လုပ္တာ ၂၀၁၅ ထက္စာရင္ ျပင္ဆင္လာ တယ္။ မဲစာရင္းစစ္ေဆးတဲ့အပိုင္း ေတြ မဲ႐ံုမွာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြ ေကာင္းလာ တာကို ဆက္ထိန္းထားႏိုင္ရင္ ၂၀၂၀ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းမယ္လို႔ ယူဆယ္တယ္’’ဟု ဦးခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္က ဆိုသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားျပားေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တစ္ဦးက ဝန္ခံသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ ႏွစ္ခု ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစု ေပါင္း က်ပ္ ၁၄ ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ရွိသည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္တစ္ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ရွိ ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တစ္ေနရာခ်င္းစီ၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက ပိုမို မ်ားျပားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ား၌ မလိုအပ္ဘဲ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ကုန္က်မႈမ်ား ရွိေန၍ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်ခံျခင္းသည္ ကုန္ သင့္ကုန္ထိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳ ညိဳသင္းက သံုးသပ္သည္။

 ‘‘ျပည္သူလူထုတိုင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ရွိသင့္ တယ္။ ရွိကိုရွိရမယ္။ ဒါ သူတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး။ ဒါ ေၾကာင့္ ႏွစ္ေနရာပဲလြတ္လြတ္၊ သံုးေနရာပဲ လြတ္လြတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုတာ ေရြး ေကာက္ပြဲလုပ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိတာကို ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒါက ေကာင္းတဲ့ ကိစၥပဲ’’ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္ သူလူထု လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အစိုးရ တိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယခင္ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပဳျပင္အသံုးခ်သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရး ေလ့လာသူမ်ားက အႀကံျပဳ သည္။

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ႏုိင္ မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရွိသည့္ အျပင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေစ ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ေျခစမ္းခြင့္ရရွိ ျခင္းႏွင့္ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ သင္ခန္း စာမ်ား ရယူႏုိင္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူလူထု က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စိတ္ပါ ဝင္စား၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ အေရး ႀကီးၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈမရွိပါက ဒီမို ကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ ၏ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ ပါဝင္သင့္တယ္။ ဒီမိုကေရ စီကို ခ်ီတက္ႏိုင္မယ့္ တက္ႂကြတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္မယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးျခင္းက ႏိုင္ငံ သားတိုင္းရဲ႕ တာဝန္လည္းျဖစ္ တယ္’’ဟုေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားက လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး၏ အေျခအေနကို မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္သည္။

 ‘‘ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ ရတဲ့ရလဒ္ေတြကို ၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ က ဘယ္လိုအေျခအေနရွိမယ္ဆို တာ ခန္႔မွန္းလို႔ရတာေပါ့’’