မိတၳီလာ၊ မလႈိင္ႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခံရဟုဆုိ

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာ၊ မလႈိင္ႏွင့္ သာစည္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည္ဟု အဆုိပါ ေရြးခ်ယ္ခံအဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

 ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမည္စာ ရင္းေပး ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က အတည္ျပဳ ေၾကာင္း စာထုတ္ၿပီး တစ္ပတ္အ တြင္း ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ကာ အ ျခားသူမ်ားအား အစားထိုးခန္႔အပ္ မႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ပယ္ဖ်က္ ခံရသူမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


‘‘ရပ္မိ၊ ရပ္ဖေတြကေရာ ဆႏၵမဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ေတြပါ။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အမ်ားၾကည္ညိဳတဲ့ ေလး စားရတဲ့သူေတြ ဖဲြ႕စည္းတဲ့အခါ မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းတဲ့ဟာကို ရက္ ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အမိန္႔စာထုတ္ တယ္။ ေရြးခ်ယ္ထားတာကုိ ဘာ ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္တယ္ဆိုတာ လည္း မသိခဲ့ရဘူး။ ေထြအုပ္ကို သြားေတြ႕ရာမွာလည္း ေတြ႕ခြင့္ မရခဲ့ဘူး’’ဟု မလႈိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္း ပယ္ဖ်က္ခံရသူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အ ဖဲြ႕ခဲြမ်ား ဖဲြ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ ရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာအတြင္းက အမည္စာရင္းေတာင္းခံခဲ့ရာ၌ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃ ဦး၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇ ဦးႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၃ ဦး စာရင္းေပး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔အမည္စာရင္းေပးသူမ်ားအားၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ႐ုံးသို႔ ဖိတ္ၾကား၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳမိၿမိဳ႕ဖ၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီတို႔က မဲေပး၍ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေျခာက္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားစာရင္းကို ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ထံတင္ျပရာ အတည္ ျပဳေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ကာ အျခားသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ေဒၚစန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သူမ်ား တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာ ရင္းေပးထားသူမ်ား  မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒၚစန္းက ေျပာသည္။

 ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သူမ်ား တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာ ရင္းေပးထားသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒၚစန္းကေျပာသည္။

မလႈိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အ ဖဲြ႕ခဲြ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရသည္ဟု ဆုိသူမ်ားက ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္႐ုံး၊ ႏုိင္ငံေတာ္တုိင္ပင္ခံ႐ုံးအ ပါအ၀င္ အျခားေသာ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ယခု လ ၃ ရက္တြင္ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မႏၲေလးတုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၎တို႔မသိရွိေၾကာင္း တုိင္းေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မသိ ႏုိင္ဘူးဗ်။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္း ကို ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္က ခန္႔အပ္တာ။ ဥပေဒမွာကိုက ဥကၠ႒နဲ႔ အဖဲြ႕၀င္ေတြကို ျပည္ ေထာင္စုေကာ္မရွင္က ခန္႔အပ္ရ မယ္လို႔ အဲဒီအတုိင္း ျပ႒ာန္းထား တယ္။ ရပ္ေက်းဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔အခြင့္အာဏာပါ။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ခန္႔အပ္ရတာ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။