ေခါင္းေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ PNLO ညီလာခံ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္စတင္မည္

 ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိး သား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ညီလာခံကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ဟု PNLO ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပသည့္ အဆိုပါညီလာခံကို PNLO ဌာန ခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီး ေဒသ၌ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပမည္ဟု PNLO အတြင္း ေရးမွဴး ခြန္ေသာမတ္က ေျပာ သည္။


PNLO ဦးေဆာင္နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကလည္း ‘‘ေလးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ေအာင္ ျမင္တာ ျပန္သံုးသပ္တာေတြ ၿပီး ေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏုတ္ထြက္ အသစ္ျပန္ေရြးတင္ေပါ့။ ေနာက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ေပါ့’’ဟု ညီလာခံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနကို ေျပာသည္။

PNLO ညီလာခံကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ ထားရာ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ကို ၂၀၁၆ တြင္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့၍ ယခုလတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေခါင္းေဆာင္အေရြးခံခြင့္ က က်င္းပေရးေကာ္မတီကေန အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းက ပထမ အႀကိမ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ အခု လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ လာမယ့္ အခင္းအက်င္းအသစ္ မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ့္သူေတြ အျဖစ္ အကုန္လံုး ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရွိမွာပါ’’ဟု ခြန္ေသာမတ္က ေျပာ သည္။

PNLO ကို ၂၀၀၉ တြင္ ဖြဲ႕ စည္းၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ တြင္ က်င္းပသည့္ PNLO ပထမ အႀကိမ္ ညီလာခံ၌ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သည္။