၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ဆံုး႐ႈံး

၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိတယ္ မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ၂၀၁၇ အတြင္း တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ မီး ေလာင္မႈ ၁,၈၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးက်ပ္သန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မီးေလာင္မႈမ်ားတြင္ ေပါ့ဆ မီးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီး ေလာင္မႈသည္ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ေျခာက္ရာ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က ေအာက္တုိဘာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိတယ္ မီးေလာင္မႈသည္ ဆံုး႐ံႈးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးက်ပ္သန္းသံုး ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ထက္ ၂၀၁၇ တြင္ မီးေလာင္မႈ ၁၅ ႀကိမ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆံုး ႐ႈံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သန္း ေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ပိုမုိမ်ားျပားသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္ ဆံုး႐ႈံးမႈ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုးလ သည္ မတ္လျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ သံုးရာေက်ာ္ျဖစ္ပြားကာ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အတြင္း အႀကိမ္ေရ အမ်ားဆံုးမီးေလာင္မႈျဖစ္သည္။

ဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးအမ်ားဆံုးလ သည္ ေအာက္တိုဘာျဖစ္ၿပီး မီး ေလာင္မႈအႀကိမ္တစ္ရာေက်ာ္ သာရိွေသာ္လည္း  က်ပ္သန္း သံုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ယင္းဆံုး႐ႈံးမႈတန္ ဖိုးသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း ဆံုး႐ႈံးမႈအမ်ားဆံုး ပမာဏျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ အတြင္း မီးေလာင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ရာေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံု သံုးေထာင္ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ သည္။