ဒီေကဘီေအခဲြထြက္အဖဲြ႕ဝင္ ၁၀ ဦးလက္နက္ခ် အလင္းဝင္

မဲသေဝါေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ကရင္ျပည္ နယ္ နယ္ျခားေစာင့္ပူးေပါင္းတပ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခဲြထြက္အဖြဲ႕ တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္ ဒီေက ဘီေအခဲြထြက္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး လက္နက္ခ်   အလင္းဝင္လာ သည္။

တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ဒီေကဘီေအခဲြထြက္အဖဲြ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးသည္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ အလင္းဝင္လာေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ၾကည္လင္းက အတည္ျပဳ သည္။

‘‘လက္နက္ေတြလည္း ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခား ေစာင့္ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္ သြယ္ၿပီး ဝင္လာတာ’’ဟု ရဲမွဴးႀကီး ၾကည္လင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီအတြင္းက ဒီေကဘီေအခဲြထြက္အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးသည္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ရိွသူတစ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္ ထံ အလင္းဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္ပူးေပါင္း တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခဲြထြက္ အဖြဲ႕တို႔သည္ မဲသေဝါေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ကစတင္ကာ တုိက္ ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္လူဦးေရ ငါးေထာင္ခန္႔ရိွေနသည္။