ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္သင္ၾကားရန္ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္အား သင္တန္းေပးမည္

ရန္ကုန္ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပညာေရးေကာလိပ္၌ တက္ေရာက္ေနေသာ ဆရာမေလးမ်ား(ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ကို ပညာေရးေကာ လိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ကစ၍ ဗဟိုအဆင့္သင္ျပနည္း သင္တန္းေပးမည္ဟု ပညာေရး သုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။

 ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ ဗဟိုအဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္း ကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္အား သံုးႀကိမ္ခြဲ ၍ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။


  ‘‘ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းကို ပညာေရး   ေကာလိပ္ေတြက ဆရာ၊  ဆရာမ ၃၄၀ ဦးေလာက္ကို သံုးသုတ္ခြဲေပးမယ္။ တစ္သုတ္မွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါမယ္။ တစ္ ပတ္စီေပါ့။ သူတုိ႔က ဗဟိုအဆင့္ မွာ တက္ၿပီးရင္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ မွာ သင္တန္းျပန္ေပးရမယ္။ က်န္ တဲ့ မူလတန္းျပေတြက သူတို႔ဆီ ကတစ္ဆင့္ တုိင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အဆင့္ဆင့္ျပန္သင္တန္း တက္ရမွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဗဟိုအဆင့္ သင္ျပနည္းသင္ တန္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္အထိ သံုး ႀကိမ္ခြဲကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

   ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ တြင္ ျမန္မာစာ၊  အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊  လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္ တာကြၽမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါရွိၿပီး ကေလး မ်ား၏ အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

သင္႐ိုသစ္သင္ျပနည္း ဗဟို အဆင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္ သင္တန္း မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ မတ္လ ၂၂ ရက္အထိ အဆင့္ဆင့္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာအတန္းမ်ား ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ တစ္ႏွစ္တစ္တန္းႏႈန္း သင္ခဲ့ရာ ဒုတိယတန္းကို ၂၀၁၈ -၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္မည္ျဖစ္သည္။

  ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္ကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အေျခခံ ပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီ တုိ႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။