လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကန္႔သတ္ခံရမႈအေပၚ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈ ရယူအေျဖရွာမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ဆို

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႀကံဳေနရျခင္း အေပၚ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ လမ္းၫႊန္မႈ ရယူအေျဖရွာမည္ ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ႐ံုးက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၌ ျပဳလုပ္မည့္ NCA လက္မွတ္ထိုး ရွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္း အေဝးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာ တာဒိုမူးအား ေမးျမန္းထားမႈမ်ား ကို NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕႐ံုးက ၎တို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းရာ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သူ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သြားတဲ့ေန ရာမွာလည္း ျပည္သူလူထုေတြက ေနၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နဲ႔ သူတို႔သေဘာထားဆႏၵေတြ ပါဝင္ေအာင္ တင္ျပရမယ့္အပိုင္း ေတြလည္း ရွိမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ Public Consultation ေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကို ေျပာ ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေရး ႀကီးတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ကန္႔သတ္မႈ ေတြ ႀကံဳလာရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔ PPST ဆီက ျပန္ၿပီးေတာ့ လမ္း ၫႊန္မႈကို ျပန္ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျပန္ၿပီး အေျဖရွာမလဲဆို တာက အဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ၎က PPST အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ဟန္႔ တားခံရျခင္းေၾကာင့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း RCSS က ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဇန္န ဝါရီ ၁၂ ရက္ကစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ခဲ့သည္။

လင္းေခးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အႀကိဳလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာက ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အႀကိဳေဆြး ေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပခြင့္ျပဳရန္ ရွမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆို မႈကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ခြင့္မျပဳေပ။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္ဘဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအ ေဝး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း က်င္းပႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ လာမည့္ PPSTအစည္းအေဝးေပၚ မူတည္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

More in News Section