ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ျဖစ္ႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ေဘဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ အားေပ်ာ့ ပ်က္ျပယ္သြားေသာ္ လည္း ေနာက္ထပ္ ေလဖိအား နည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ ေၾကာင္း မုိးဇလဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္ ခဲ့သည္။ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါ အဝင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၌ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံ မ်ား ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း ပ်က္ျပယ္သြားေသာ္ လည္း ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ၌ ေလဖိိအားနည္းရပ္ဝန္း တစ္ ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ျမစ္ေရ အေျခအေနကိုလည္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္အပါအဝင္ ျမစ္မ်ား ၏ ေရအမွတ္မ်ားသည္ ျမစ္ကမ္း ေဘးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လတ္တေလာ ေရမွတ္မ်ားေအာက္ ဆက္လက္ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားသည္။