ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ မိသားစုသို႔ပို႔ေငြ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ဟြန္ဒီမ်ား တရားဝင္ျဖစ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေနၿပီး ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ား၏ လႊဲပို႔ေငြအေပၚ အခြန္မေကာက္ခံေသးဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးေျပာ

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအ လုပ္သမားမ်ား တရားဝင္လမ္း ေၾကာင္းမွ မိသားစုထံသို႔ လႊဲပို႔ေငြ သည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ သမား ၁ ဒသမ ၇ သန္းက ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာအထိ မိသားစုထံသို႔လႊဲပို႔ေငြပမာဏ ကန္ ေဒၚလာ ၁,၅၆၈ ဒသမ ၉၀၂ သန္း ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ၏စာရင္းကို ကိုးကား၍ ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္အ လုပ္လုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား သံုးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအ လုပ္သမားဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ရွိ ၍ လက္ရွိတရားဝင္လမ္းေၾကာင္း မွေန၍ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြေပးပို႔မႈ ပမာဏ နည္းပါးေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားသည္ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြကို ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊဲပို႔မႈအား နည္းၿပီး ဟြန္ဒီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ လႊဲပို႔မႈကို ပို၍အား ထားေနျခင္းက ႏုိင္ငံျခားေငြစီးဝင္ မႈေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘သက္ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီ မ်ားအလိုက္ ေစလႊတ္ထားတဲ့ အ လုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လစာေငြလႊဲပို႔ ႏုိင္ေရးကိစၥကို ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားေစ လိုပါတယ္’’ဟု ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြမ်ား တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွ စီးဝင္ေစေရး ညႇိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားထံမွ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြ ကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ေပး ပို႔ႏုိင္ရန္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး  ဟြန္ဒီမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ပေရာက္ အ လုပ္သမားမ်ားက ဘဏ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြေပးပို႔ ျခင္းအေပၚ အခြန္ေကာက္မည္ မဟုတ္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လႊဲပို႔တဲ့သူ ေတြ အဆင္ေျပေျပပို႔ႏုိင္ဖို႔ ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မစဥ္းစားရ ေသးပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ကစ၍ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

More in News Section

Top News