အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ပအမ်ိဳးသမီး အထူးဧည့္သည္မ်ား၏ ယာဥ္တန္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲေမမ်ား ေျပာင္းလဲထားရွိရန္ ျပင္ဆင္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအထူးဧည့္သည္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲေမမ်ားအား သင္တန္းေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု −ပိုင္စိုးသူ)

အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ မည့္ အမ်ိဳးသမီးအထူးဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ တြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ား ထည့္သြင္းတာဝန္ေပးႏိုင္ေရး ေလ့က်င့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေနျပည္ ေတာ္ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္ (၁) ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ရဲမွဴး ေအာင္ႀကီးက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

အေရးႀကီးအမ်ိဳးသမီးပုဂၢိဳလ္ ယာဥ္တန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပး (ပြိဳင့္)ဆုိင္ကယ္မ်ားအပါအဝင္ လမ္း ေၾကာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသက္ (၁၉)မွ (၂၃)ႏွစ္ခန္႔ရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေလ့က်င့္ေပးထားေၾကာင္း ရဲမွဴး ေအာင္ႀကီးက ဆုိသည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လမ္းေၾကာင္း ေတြမွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၿပီဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့’’ဟု ရဲမွဴးေအာင္ႀကီး က ေျပာသည္။

အေရးႀကီးအမ်ိဳးသမီးပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳး သမီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီ၈ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ ၾကာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားေပးေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္တန္းတြင္ လိုက္ပါ ေမာင္းႏွင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားကို အင္ဂ်င္ပါဝါ ၂၅၀ စီစီရွိKenbo အမ်ိဳးအစား ဆုိင္ကယ္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၆၆၀ စီစီရွိ Suzuki အမ်ိဳးအစား ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္လမ္း ေၾကာင္းအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသား မ်ားကိုသာ ဆက္လက္တာဝန္ေပးမည္ဟု ရဲမွဴး ေအာင္ႀကီးက ဆုိ သည္။

ထို႔အျပင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တြင္ ေရွ႕ေျပးႏွင့္ လမ္းရွင္း၊ လမ္း ပိတ္ျပဳလုပ္ေပးရသည့္ (ပြိဳင့္) ဆုိင္ကယ္အေရအတြက္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတအဆင့္၊ ဝန္ႀကီးအ ဆင့္ႏွင့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္မည့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္အဆင့္ဟူ၍ အ ဆင့္မ်ားခြဲျခားထားေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အဆင့္ ႏွင့္ ျပည္ပမွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါမည့္ ခရီးစဥ္မ်ား၌ (ပြိဳင့္) ဆုိင္ကယ္ယာဥ္တန္းကို ကိုးစီး သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရွ႕တြင္ ျမားဦး ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ေလးစီး၊ ေဘးဘယ္ညာတစ္ဖက္စီ၌ သံုးစီး ႏွင့္ ေနာက္ပိတ္ႏွစ္စီးအျဖစ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေၾကာင္း ရဲမွဴးေအာင္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။