ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ

ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားအဖဲြ႕ ပါဝင္ ယွဉ္ၿပိဳင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကိစၥကိုပါ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က တစ္ပါတည္း ညႇိႏိႈင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ သေဘာတူခဲ့သလို ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ၾကား အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ထားရွိသည့္ ဖုန္းလုိင္းကိုလည္း ျပန္ဖြင့္ထားရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ယခင္က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အဆိုပါ ဖုန္းလုိင္းကို ပိတ္ထားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားၾကား ၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈလည္း ျဖစ္လာသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာ ဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းစင္ေရး အဆိုျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က လိုလိုလားလား မရွိခဲ့ဟု ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ထုတ္ျပန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အဓိက စစ္ေရးမဟာမိတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယခုေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားအဖြဲ႕ ပါဝင္ယွဉ္ၿပိဳင္မႈသည္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေသခ်ာ ခုိင္မာေစရန္ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားက ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစမည့္ ရန္လို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေနေစေရး အားထုတ္သြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္နည္းတူ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယား အားကစားအဖြဲ႕မ်ား အတူပူးေပါင္း ခ်ီတက္ရန္၊ ကိုရီးယား စစ္ပြဲအတြင္း ကြဲကြာသြားသည့္ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္တို႔ကိုလည္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ထိေရာက္ အဆင္ေျပစြာ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္အတြက္လည္း ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈပါ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္ကိုရီးယားက ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားမည္ဟု သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မည္ပံု သေဘာထားသည္ ဆိုျခင္းကိုမူ တိတိက်က် မေၾကညာေသးေခ်။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသည့္ ရီဆြန္ဂြမ္းက ရန္လိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး၊ လုိက္ေလ်ာသည့္ သေဘာမ်ိဳး တစ္ဖက္ဖက္သို႔ ယိမ္းခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ႏွစ္သစ္တြင္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လက္ေဆာင္မ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ေစလုိေၾကာင္း၊ အရာရာကို ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ အေလးအနက္ သေဘာထား စဉ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

Ref: BBC