ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္သစ္ အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး

KIO ဥကၠ႒တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းျခင္း အခမ္းအနားကို လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Simsa Kasa(FB))

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၇ ႏွစ္ကအဖြဲ႕တြင္း အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဓိကျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) အဖြဲ႕တြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းပင္။ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရား အနားယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက ဥကၠ႒တာဝန္ရယူ ခဲ့သည္။

ကခ်င္ေက်ာင္းသားလူငယ္ ခုနစ္ဦး၏ ခုနစ္စင္ၾကယ္အဖြဲ႕ (7 Stars) ဟူသည္ အမည္ျဖင့္ စတင္ ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈက အစျပဳ၍ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) သည္ ၁၉၆၀ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။ KIO ေအာက္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအတြက္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးေကာင္စီ (KIC)၊ စစ္ ေရးပိုင္းအတြက္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဟူ ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈအ ေျပာင္းအလဲအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လသည္ KIO ဥကၠ႒အ ျပင္ KIC ဥကၠ႒တာဝန္ပါ ရယူထား သည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂမ္ေရွာင္သည္ KIO ဒုဥကၠ႒ (၁)၊ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ ဂမ္သည္ ဒုဥကၠ႒(၂) ျဖစ္လာ သည္။ ယခင္ KIC ဒုဥကၠ႒ (၂) ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္သည္ KIC ဒုဥကၠ႒ (၁) ျဖစ္လာၿပီး ယခင္စီးပြားေရးတာဝန္ ခံ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဇုန္ဘုတ္ထန္းသည္ KIC ဒုဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္လာသည္။

သေဘာထားတင္းမာသူဟု ေလ့လာသူတို႔က ကင္ပြန္းတပ္ ျခင္းခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္ လက  ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO) ဥကၠ႒ တာဝန္တရားဝင္ ရယူျခင္းက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာ မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ သည္ KIO ၏ ေျခာက္ဦးေျမာက္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ၎မတိုင္ မီ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း၊ မရန္ဘရန္ ဆိုင္း၊ အင္ခြန္ (မလိဇြပ္) ေဇာ္မိုင္၊ လမုန္တူးဂ်ိဳင္၊ လေညာ္ေဇာင္းဟ ရားတို႔က KIO ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ သည္။

‘‘ဦးေဇာင္းဟရားက က်န္းမာ ေရးအေျခအေန မေကာင္းဘူး။ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလးဆိုးတယ္လို႔ ေျပာ ရမယ္။ ဒီဥကၠ႒တာဝန္ကို မထမ္း ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ သြားတာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ေတာင္ရွိ သြားၿပီ’’ ဟု KIO ဒုဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက KIO ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ ေပၚလာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပ သည္။

KIO ၏ ပထမဆံုးဥကၠ႒ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း ၁၉၇၅ တြင္ အဖြဲ႕တြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ ႀကံခံရၿပီးေနာက္ မရန္ဘရန္ဆိုင္း ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကားအပစ္ရပ္ စဲေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ကာလ၌ပင္ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္လည္း ေရာ ဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ဥကၠ႒တာ ဝန္ကို မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္က တာဝန္ ယူခဲ့သည္။

မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္လက္ထက္ ၁၉၉၄ ၌ပင္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္အေန ျဖင့္ KIO ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာ တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕တြင္းအာဏာသိမ္းမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေသြးထြက္သံယုိမႈမရွိခဲ့ေသာ ထိုအာဏာသိမ္းမႈကို KIA ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိသူတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ဥကၠ႒ မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္ ေခတ္မွာက်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက သူကအာဏာသိမ္း ခဲ့တယ္ေလ။ သူကိုယ္တိုင္ပဲအာ ဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးမွ သူကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒မလုပ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕စီနီယာ ႀကီးေတြကို ဥကၠ႒အေနနဲ႔ တာဝန္ ခန္႔တယ္’’ ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) မွ ဦးလမိုင္ဂြန္ဂ်ာက အ တိတ္ကျဖစ္ရပ္ကုိ ျပန္ေျပာျပ သည္။

ယင္းအာဏာသိမ္းမႈ ဦး ေဆာင္ခဲ့သူသည္ ၁၇ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ KIO ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။ KIO ၏ တတိယ ဥကၠ႒ အသက္ (၈၂) ႏွစ္အရြယ္ မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးႏွစ္လ အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။

‘‘တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက KIO ဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲက ဆံုးပါးသြားတဲ့အခါ၊ ေသဆံုးသြား တဲ့အခါက်မွပဲ ဥကၠ႒ခ်ိန္းတာျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုဒီတစ္ႀကိမ္က ဥကၠ႒ႀကီး အသက္လည္းႀကီးၿပီ၊ က်န္းမာေရးအရလည္း ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ကို ဥကၠ႒လႊဲေျပာင္းေပးတယ္ဆို ေတာ့ စိတ္သေဘာထား ျပည့္ျပည့္ ဝဝနဲ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးလမိုင္ဂြန္ဂ်ာက ဆိုသည္။

မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္ကို ဖယ္ရွား ၿပီးေနာက္ KIO ဥကၠ႒အျဖစ္ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ တြင္ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ကြယ္လြန္၍ ဥကၠ႒ အျဖစ္ လေညာ္ေဇာင္းဟရားက တာဝန္ယူခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ KIO ၏ စစ္ေရး ပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အ ေရးပါသူသည္ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ ဘန္လပင္ျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္း သားအေရး ေလ့လာသူ ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက သံုးသပ္သည္။

‘‘တကယ္တမ္း ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ မလိဇြပ္ေဇာ္မိုင္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ကတည္းက KIA မွာ အဓိက ၾသဇာ ရွိတဲ့လူ ျဖစ္လာတာက အင္ဘန္လ ပဲေလ’’ ဟု၎ကဆိုသည္။

KIO အဖြဲ႕အစည္း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးတရားဝင္ လဲႊေျပာင္းျခင္း အခမ္းအနားကို၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္လိုင္ဇာ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘အလႊဲအေျပာင္းကိုလည္း တရားဝင္ အလႊဲအေျပာင္းေတြ လုပ္တယ္။ ဆက္ခံတဲ့အပိုင္း လည္း တရားဝင္ဆက္ခံမႈ အပိုင္း လုပ္တယ္။ ဒါကကြၽန္ေတာ္တို႔ KIO ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ ဒါပထမဦးဆံုးပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတာ ေပါ့’’ ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ KIO ဆက္ ဆံေရး႐ံုး နည္းပညာအႀကံေပး အဖြဲ႕ (TAT) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးကဆိုသည္။

KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအ ေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အဖြဲ႕အစည္း ပထမဦးစား ေပးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမရွိဟု KIO ဒုဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ TAT ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူတို႔က တညီတၫြတ္တည္းဆိုသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ႏိုင္ငံေရး နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေရးဆိုတာ KIO ရဲ႕ မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေပၚလစီတစ္ ရပ္ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက ဆိုသည္။


ဥကၠ႒သစ္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ (ဓာတ္ပံု − Simsa Kasa(FB))

ဦးေဒါင္ခါးကလည္း ‘‘စစ္ တိုက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖမ ထြက္ႏိုင္ဘူး၊ စစ္တိုက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအဆံုးအျဖတ္ မေပးႏိုင္ ဘူးဆိုတဲ့ဟာက KIO ဘက္က လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ သေဘာ ထားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာမယ္ဆိုတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းမွာ KIO က အဓိကစဥ္း စားတယ္။ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္လာမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေဇာင္းေပးၿပီးေတာ့ ခန္႔အပ္တဲ့ အ ေနအထား ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာ သည္။

သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အၾကား ၂၀၁၁ ဇြန္လက စတင္၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲမ်ားအဆံုးသတ္ရန္ မ ဆိုထားႏွင့္၊ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာကစ၍ စစ္ေရးအရွိန္မ်ား ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္း ေျမာက္ေဒသတို႔တြင္ ျမင့္တက္ လာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အ ၾကား ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအခ်က္ သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ညႇိႏႈိင္း ေနသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC) မွ KIO ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လသည္ KIO အဖြဲ႕ UNFC မွ မႏုတ္ထြက္မီထိ UNFC ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူလည္းျဖစ္ သည္။

ထို႔ေနာက္ KIO သည္ NCA မထိုးဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ဆို ေသာ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕၏ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မ တီ၌လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ ဘန္လသည္ ေကာ္မတီပူးတြဲဥကၠ ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည္။

ေျမာက္ပုိင္းခုနစ္ဖြဲ႕တြင္ ပါ ဝင္ေနေသာ္လည္း NCA ကိုလုံးဝ လက္မခံျခင္းမဟုတ္ဟု KIA ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူ က KIO အဖြဲ႕တြင္းေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲအၿပီးတြင္ ေျပာ သည္။ NCA ကိုလက္မခံ၍ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

‘‘တစ္ဆို႔ေနတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ ကေနကမွ လက္မခံတာ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏုတ္ထြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း တပ္မေတာ္ဘက္က အေျပာင္းအ လဲရိွရင္ေတာ့ ဒီတစ္ႏိုင္ငံလံုးအ တုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးဆိုတာက လက္ခံမွာပါ’’ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူကေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ ေရး UNFC က အဆုိျပဳထား သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္၌ ပါဝင္ သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ရန္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဆင့္ ဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရ၊ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ႏုိင္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားပါရိွၿပီး အစိုးရႏွင့္ UNFC တို႔ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ UNFC တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သူ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဦးေဆာင္ နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက KIO ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး အင္ဘန္လအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး၊ မထုိးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကုိ ျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္းသည္။ PNLO သည္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ရွစ္ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ၿပီး လက္မွတ္မ ထိုးမီက UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

‘‘အခုလို မတင္မက်မဟုတ္ ဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ မထိုးဘူးဆို လည္း မထိုးဘူးေပါ့ဗ်။ တုိင္းျပည္ ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ထုိးမယ္ ဆိုလည္း ထိုးမယ္ေပါ့။ တစ္ခုခု ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ဖို႔လုိ တယ္’’ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ၁၉၉၄ တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ၿပီးမွ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ KIO အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ထိုးရန္ ကိစၥ ကုိ အေလးအနက္ထားေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု နားလည္ေၾကာင္း လက္ရိွ UNFC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွ သူ ဦးထြန္းေဇာ္က သံုးသပ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ရရိွေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ညိႇႏႈိင္းခဲ့သည့္ KIO အဖြဲ႕ NCA လက္မွတ္မထိုးျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ဘက္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးပါဝင္ေရးကုိ လက္မခံ၍ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္ တြင္လည္း KIO က စာခ်ဳပ္ခုိင္မာ မႈရိွေရး UNFC မွတစ္ဆင့္ ညိႇႏိႈင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ထိုး စစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပယ္ၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္း ျပင္ပကုိ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းေဇာ္ကေျပာသည္။

‘‘ဒီေန႔ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မွန္သမွ်ဟာ ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ အဓိကမူတည္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ျမင္ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းေဇာ္ က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လသည္ UNFC အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရိွေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုမူ ဝါဒသည္ KIO ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏုိင္ ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေန သည္ KIO အဖဲြ႕အစည္း၏ မူဝါဒ ေပၚမူတည္ၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ျခင္း၊ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္လာမည္ဟု တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ဦးခင္ေဇာ္ဦးသည္ လက္ရိွ တြင္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ ဝန္ယူထားသည္။

‘‘ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္အ လဲျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ မူဝါ ဒေတြ အေျပာင္းအလဲရိွလား၊ မရိွလားဆိုတာ သူတုိ႔ကမထုတ္ျပန္ ေသးဘူး။ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ကုိယ္တုိ႔က သံုးသပ္ရ မွာေပါ့’’ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)ကေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ KIO ဥကၠ႒အျဖစ္ တရားဝင္တာ ဝန္ယူၿပီး တစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ အဖြဲ႕၏ မူဝါဒပုိင္းဆိုင္ရာ အ ေျပာင္းအလဲရိွ၊ မရိွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေပ။

သုိ႔ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ယူၿပီးေနာက္ပုိင္း KIO အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ပိုရလာမည္ ဟု ဦးေဒါင္ခါးက ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိတဲ့ ဟာက ပိုၿပီးညိႇႏိႈင္းအားေကာင္းမွ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ဟာက လုိက္ ေလ်ာေပးလိုက္ရင္ ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေလ။ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ကုိယ့္ဘက္က ေလွ်ာ့လိုက္လို႔ရိွရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ျဖစ္သြားႏိုင္ တယ္။ဒါေပမဲ့ အခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ၊ မရေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးအခြင့္အေရးက ပိုရလာႏုိင္ ဖြယ္ရိွတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ သေဘာထားတင္းမာသူဟု နာမည္ႀကီးၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားၾကား ၾသ ဇာရိွသူဟု ေလ့လာသူမ်ား မွတ္ ခ်က္ျပဳသည့္ KIO ေခါင္းေဆာင္ သစ္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မည္ သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။