အာကာသသို႔ေရာက္စဥ္ အရပ္ပုိရွည္လာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး ျပန္လည္ေတာင္းပန္

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းသံုး ပတ္ေက်ာ္က ႏုိင္ငံတကာအာကာ သစခန္း(ISS)သို႔ ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ ၃ ဒသမ ၅ လက္မ (ကုိး စင္တီမီတာ) အရပ္ပုိရွည္လာ သည္ဟု မွားယြင္းေျပာဆိုျခင္း ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္ မွဴးတစ္ဦးက ေတာင္းပန္လိုက္ သည္။

ႏုိရီရွီဂီကာႏုိင္းက အမွန္တကယ္တြင္္ အရပ္ႏွစ္စင္တီမီတာပုိရွည္လာကာ တုိင္းတာမႈ မွားယြင္းခဲ့သည္ဟုေျပာၿပီး သတင္း အမွားကုိ တြစ္တာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့မိ၍ ေတာင္းပန္သည္ဟု ေျပာသည္။


၎၏ မူလက မမွန္မကန္ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္ သံုးသူမ်ားၾကား တစ္ကမၻာလံုး စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

 အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား သည္ အာကာသထဲတြင္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္စင္တီမီတာမွ ငါးစင္တီမီတာ အထိ အရပ္ရွည္လာေလ့ရိွသည္။

ယင္းမွာ ေက်ာ႐ုိးရိွ အ႐ုိး ငယ္မ်ားကုိ ျပန္႔ထြက္သြားေစ သည့္ ဆဲြငင္အားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကာႏုိင္းက မူလက တြစ္တာတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရာ၌ ‘‘မဂၤလာနံနက္ပါ၊ အားလံုးပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေန႔ ေၾကညာစရာ ႀကီးႀကီးမားမား တစ္ခုရိွပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာကာသထဲ ေရာက္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ေတြ တုိင္းတာထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကုိးစင္တီမီတာအထိ ပုိျမင့္လာပါတယ္’’ဟု ေဖာ္ျပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎၏ ကမၻာေျမေပၚ၌ အရပ္အျမင့္ထက္ ႏွစ္စင္တီမီတာ ပိုလာသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ရင္ Soyuz အာကာသယာဥ္မွာ ကြၽန္ ေတာ္ ဝင္ဆံ့ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ကာႏိုင္းက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

Soyuz အာကာယာဥ္သည္ ကမၻာေျမရိွ အာကာသယာဥ္မွဴး မ်ားအား ISS သုိ႔ ႀကိဳပို႔ေပးေသာ အာကာသယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ခံုအ ျမင့္ အကန္႔အသတ္ရိွကာ အမႈထမ္းမ်ား အရပ္ရွည္လြန္းေနပါက ျပႆနာရိွႏုိင္သည္။

 အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား သည္ အာကာသအတြင္း အရပ္ ရွည္လာႏုိင္ၿပီး ကမၻာေျမသုိ႔ ျပန္ ေရာက္စဥ္ နဂုိအရပ္အျမင့္အ တုိင္း ျပန္ျဖစ္သြားေလ့ရိွသည္။

—Ref: BBC