ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဖက္သူလာဂူလင္ကို လဲႊေျပာင္းေပး အပ္ေရး အေမရိကန္၏ ျငင္းဆန္မႈႏွင့္ ကာ့ဒ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕(YPG)သို႔ အေမရိကန္က လက္နက္ေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာဗူဆုိဂလူကေျပာသည္။


တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေလွမ်ားအား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ေရး အင္ဒုိနီးရွားအစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရာရိွ မ်ားက ငါးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး မစၥစ္ပတ္ဂ်ီယာဆူတီအား တိုက္တြန္း၍ ယင္းသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းကုိ ထိခိုက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆုိက္ပရပ္စ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ ေမာ္လ္တာ၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ ဥေရာပေတာင္ပုိင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေန ၿပီး ၎တု႔ိ၏အစည္းအေဝး၌ ဆင္းရဲေသာ၊ စစ္ဒဏ္ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေရး လႊမ္းမုိးဖြယ္ရိွသည္။