ျမန္မာအုိင္တီကုမၸဏီ nexlabs ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့

fb.com/nexlabs

 စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ VIMIC  ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အ တုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ nexlabs သည္ကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္အထိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြႏုိင္ခဲ့သည္။

လက္ရိွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸ ဏီ Blibros Capital Partners ကလည္း VIMIC ႏွင့္အတူ ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

nexlabs ကုမၸဏီက ေပး ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ app မ်ား ထုတ္ လုပ္ေပးျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ေရး ေပးျခင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္စီမံခန္႔ ခဲြေပးျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာစီမံခန္႔ခဲြေပးျခင္း၊ စားသံုးသူေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။


nexlabs ၏ ေဖာက္သည္ မ်ားတြင္ စင္ကာပူခရီးသြားလုပ္ ငန္းဘုတ္အဖြဲ႕၊ Wave Money၊ စီးတီးမတ္ကုမၸဏီ၊ TOTALႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ပါဝင္သည္။

VLMIC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ nexlabs ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရျခင္းအတြက္ အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ယခု  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ nexlabs ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၌ပါဝင္ လာမည့္ VIMIC ၏ စီမံခန္႔ခဲြေရး အရာရိွ ဖီးလ္ဒ္ပစ္ကာရင္းက ေျပာသည္။

  ကိုရဲျမတ္မင္းဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းေလးႏွစ္ရိွ nexlabs သည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္က ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းခဲြတန္ေၾကးရိွသည္ဟု တြက္ခ်က္ခဲ့ သည္။

  လက္ရိွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ Bilbros ႏွင့္အတူ ယခုတစ္ႀကိမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ VIMIC က ဦး ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အလြန္ဝမ္း ေျမာက္မိေၾကာင္းႏွင့္ မိိမိတု႔ိအ တြက္ အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျဖစ္ေၾကာင္း nexlabs တည္ ေထာင္သူႏွင့္ စီအီးအိုကိုရဲျမတ္မင္းက ေျပာသည္။

—Ref:PSA