ၾကားကာလေျခာက္လအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းေျပာ

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း(၀ဲ)ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္တို႔ကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar Union Parliament)

၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ ဘာအထိ ၾကားကာလေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ကူးေျပာင္းေသာကာ လအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းတို႔ကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း ဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။ 


ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္က ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး တြင္ လႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခုက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ ၾကမ္း၊ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း တို႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး အပါအဝင္ အျခားဦးစားေပးလႊတ္ ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ အခုဘတ္ဂ်က္ကာလၾကား မွာ ေျခာက္လခံေနတယ္။ အရင္ ဘတ္ဂ်က္ေဟာင္းက မတ္လမွာ ကုန္မွာ။ ၾကားကာလေျခာက္လ အတြက္ အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ က်န္ေနတယ္။ ဒါအတြက္ အမ်ိဳး သားစီမံကိန္းဥပေဒေရးဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္လာတာ။ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ ေျပာင္းသြားလို႔ ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ဖို႔ လုပ္တာ’’ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထား သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္ မွတ္သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာ ႏွစ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ က စတင္မည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ကုန္ဆံုးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔အ ၾကား ေျခာက္လကြာဟေနေသာ ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ေျခာက္ လစာအသံုးစရိတ္ကို တြက္ခ်က္ ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ကြာဟေနသည့္ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္ေငြအတြက္ ေရးဆြဲမည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျပင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ တစ္ႏွစ္တာ ဘတ္ဂ်က္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္စတင္ရန္ကိုလည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာၾကား သည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္း အေဝးကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

More in Politics Section