ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီးေနာက္ လက္ရွိပါတီတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဟု မ်ိဳးခ်စ္မ်ားဆို

ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာ

မ်ိဳးခ်စ္ညီၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေန သည့္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု မ်ားက ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရ ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ မ ဟုတ္ဘဲ လက္ရွိတြင္တရားဝင္ ရပ္တည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု၌ ပါတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အင္အားစုမ်ားထဲမွ ဦး ျမင့္စိုး (ခ) ေမာင္ေသြးခြၽန္က 7Day Daily သတင္းစာအားေျပာ သည္။


ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ် ၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈရွိၿပီး လက္ ရွိတြင္ ႏွစ္ဖက္ကနဦး သေဘာတူ ညီမႈရရွိထားေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘သူတို႔ပါတီနာမည္နဲ႔ပဲ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လုပ္မယ္။ သေဘာက ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ့္ဂ်ာ နယ္ကို ပိတ္လိုက္ေတာ့ သူမ်ား ဂ်ာနယ္ကို ငွားလုပ္တဲ့သေဘာပဲ ေပါ့။ အၾကမ္းဖ်င္းသေဘာတူညီ မႈ ရထားၿပီ’’ ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္ ကဆိုသည္။

ပူးေပါင္းမည့္ ပါတီသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ခံယူခ်က္တူညီသည့္ ပါတီလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီအမည္ ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိ ေပ။

‘‘ပါတီ အငယ္ပဲေျပာပါ ေတာ့ဗ်ာ။ မထင္မရွားပါတီေပါ့။ နဂိုကတည္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္ နဲ႔က အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ မဘသလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အၿမဲ တမ္းတြဲၿပီး လုပ္ေနတာ’’ ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္က ေျပာသည္။

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက မ်ိဳး ခ်စ္ညီၫြတ္ေရးပါတီ တည္ ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ ေခါင္း ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာ ဖြယ္ရွိၿပီး အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

‘‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ မွတ္ပံုတင္က်ၿပီးသား ပါတီကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယူလုပ္မွာဗ်ာ။ ပါတီအဝင္ျပၿပီးေတာ့ ပါတီတြင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ လုပ္မွာ ေပါ့။ ၿပီးရင္ ဗဟိုေကာ္မတီေၾက ညာမွာေပါ့။ အဲဒါမွ ထပ္ညစ္ရင္ ေကာ္မရွင္ေရွ႕သြားၿပီး ဆႏၵျပဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္’’ ဟု ေမာင္ေသြးခြၽန္ ကဆိုသည္။

ထိုသို႔ပူးေပါင္းရန္ စီစဥ္ေန ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ ‘‘ဥပေဒအရလုပ္လို႔ ရရင္လုပ္ေပါ့။ လုပ္လို႔မရရင္ ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဥပေဒအရပဲ ေဆာင္ရြက္ မွာပါပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

မဘသအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သူအ ခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားေရးအ ေျခခံမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ တည္ေထာင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးခ်စ္ညီၫြတ္ ေရးပါတီ တည္ေထာင္ရန္ တင္ျပ မႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါ ဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီ ၫြတ္ျခင္းမရွိ၍ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ျပန္ၾကားစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီတည္ ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၉ ဦး အနက္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းမရွိိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ စာေပးပို႔ေမးျမန္းခဲ့ ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကား ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေမာင္ေသြးခြၽန္ က ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီတစ္ရပ္သို႔ ပါတီဝင္ ေရာက္မႈကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အေနျဖင့္ တားျမစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မရွိေသာ္လည္း ပါတီတစ္ ရပ္၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီ ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ေဆြက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ပါတီတစ္ရပ္မွာ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြေတာ့ ရွိရမယ္ေလ။ အဓိကကေတာ့ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးမွာ အသံုးမခ် ရဘူးဆိုတာရွိတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

More in Politics Section