ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕အနီး ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားအနည္းငယ္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္

 မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕အနီး ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၄ အဆင့္ အင္ အားအနည္းငယ္ရွိ ေျမငလ်င္တစ္ ခု လႈပ္ခတ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕၏ ေတာင္- အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၃ မိုင္ ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က လႈပ္ ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ငလ်င္လႈပ္ ခတ္မႈကို ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕တြင္ သိသာစြာ ခံစားရေသာ္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


 ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕နယ္သည္ ငလ်င္လႈပ္ေနက် ေဒသတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း  ကေဘာ္ျပတ္ ေရြ႕ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေဒသတြင္ ပါဝင္၍ လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ထြန္းက သံုးသပ္ သည္။ ယခု ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ သည္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ၁၀ ရက္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္ေသာ အင္အားအနည္း ငယ္အဆင့္ရွိ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ငလ်င္ျဖစ္သည္။