ဂ်ပန္သို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မတ္လတြင္ ေရးထိုးဖြယ္ရွိဟု ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မတ္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဂ်ပန္ေစလႊတ္ဖို႔ MoU က မူၾကမ္းရၿပီးၿပီ။ ေနာက္ဆံုး အေခ်ာသပ္ၿပီးရင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္။ ေရွ႕ႏွစ္လေလာက္ဆုိ အဆင္ေျပၿပီ။ လက္ရွိ ဂ်ပန္မွာ MoU မထိုးေသာ္လည္းပဲ ပို႔ေနတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါလည္းပဲ ဆက္ၿပီးလုပ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။


၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာက ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြား ေရာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆုိရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုး ရတို႔အၾကား အဆုိပါနားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ပါက အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးပိုမိုရလာႏုိင္ၿပီး လုပ္သားေခၚယူမႈအေပၚ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

‘‘ဂ်ပန္ MoU ထိုးတာက အ လုပ္သမားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းဥပေဒေတြ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္လိုက္နာဖို႔ ေရးသားတာျဖစ္ ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကို အလုပ္သမားေတြ ယခင္ထက္ ပိုမိုေစလႊတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးမင္းလိႈင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမား မ်ား ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အစိုးရခ်င္းသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမထားရေသး ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စု ႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ကတည္းက သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေန သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈသည္ တစ္လ လွ်င္ ၃၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္ သမားေစလႊတ္ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိ ထားသည့္ ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News