တစ္နပ္စား၊ တစ္ပန္းကန္စား၊ တစ္ပြဲစား

(တစ္)

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကံ့ေကာ္ ေတာႀကီးထဲ၌ ေနခဲ့ရစဥ္ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕၊ ကုိရီးယားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ခြင့္ရခဲ့ ပါသည္။

တစ္ရက္ကုိရီးယားေက်ာင္း သားတစ္ဦးႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ ကေလးတစ္ဆုိင္အတြင္း၌ ဆုံျဖစ္ ၾကစဥ္ သူကကြၽန္ေတာ့္ကို ဂ်ပန္ အေၾကာင္း အေကာင္းေျပာလြန္း သည္ဟုဆုိကာ ေ၀ဖန္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္တို႔ၿခိဳးၿခံေခြၽတာ စြာျဖင့္ ခ်မ္းသာေသာဘ၀သုိ႔တက္ လွမ္းခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိ ေျပာလြန္း၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္က ဂ်ပန္တခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ရင္းႏွီး၊ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရး ထားသည့္ စာအုပ္ေတြဖတ္၊ ဂ်ပန္ သုိ႔ ခဏတာအလည္ေရာက္ဖူး သည့္အတြက္ အစားအေသာက္ စားသည့္အခါ ေျပာင္တလင္းခါ ေအာင္စားေလ့ရွိသည့္ ဂ်ပန္ ဓေလ့ကုိ သူ႔ေရွ႕၌ ေျပာမိခဲ့သည္ မဟုတ္လား။ ဂ်ပန္တို႔၊ ကုိရီးယား တို႔ဆုိသည္ကလည္း သမိုင္းထဲ၌ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ကုိရီးယားေက်ာင္းသားက နည္း နည္းကေလးခံျပင္းေနပုံလည္း ရ ပါသည္။

သူက ကုိရီးယားေတြက လည္း ၿခိဳးၿခံေခြၽတာသည့္ စိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔တက္လာခဲ့သူ ေတြပါဟု ဆုိပါသည္။ အစားအ ေသာက္စားလွ်င္ ေျပာင္ေအာင္ စားမွဟူသည့္ ျပည္သူ႕နီတိအရာ တြင္ ဂ်ပန္ကုိ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ပင္ဆုိပါသည္။ ယင္းကုိျဖင့္ ကြၽန္ ေတာ္မျငင္းႏိုင္ပါေလ။

(ႏွစ္)

ကုိရီးယားလႈိင္း (Korean Wave) တို႔ကမၻာသုိ႔ ႐ုိက္ခတ္ရန္ အလုိ႔ငွာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ကာလမ်ား၏ အလယ္ပုိင္းေလာက္မွစ၍ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ၾကရာ၀ယ္ ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားကမၻာသုိ႔ ထုိး ေဖာက္ႏုိုင္ေရးလည္း ပါ၀င္ပါ သည္။ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယစသည္တို႔သာမက အဂၤ လိပ္စကားေျပာႏုိင္ငံတို႔ကပါ မိမိ တို႔ဘာသာအသီးသီးသုိ႔ ျပန္ဆုိ ကာ ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ၾကည့္ပါသည္။ ျမန္မာတို႔ကမူ လွည္းေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္း မက်န္ဆုိသလုိ ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္ ကုိ အားေပးပါသည္။

ဤ၌ ‘ခ်ိဳးျပဳတ္ေရ’ ဆုိသည္ ကုိမ်ား သတိထားမိၾကေလသလား မေျပာတတ္ပါ။ ကုိရီးယားကား တိုင္းလုိလုိ၌ ပါေလ့ရွိသည့္ ‘ခ်ိဳး ျပဳတ္ေရ’ပဲျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းခ်ိဳး ကုိ ျပဳတ္ထားသည့္အရည္။

ကုိရီးယားတို႔ ထမင္းအိုး တည္ၾကသည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထမင္းအုိးခ်ိဳးကပ္သလုိ သူတို႔ လည္း ခ်ိဳးကပ္ပါသည္။ ကုိရီးယား တို႔က ထုိထမင္းခ်ိဳးကုိ ခပ္လြယ္ လြယ္စြန္႔ပစ္ေလ့မရွိပါ။ ေရထည့္ ၍ ျပဳတ္ထားကာေသာက္ေလ့ရွိ ပါသည္။ ယင္းကုိ ထမင္းခ်ိဳးျပဳတ္ ေရဟု ေခၚပါသည္။

ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ားကုိ ၾကည့္သည့္အခါ ဇာတ္ ေဆာင္တို႔ ခ်ိဳးျပဳတ္ေရေသာက္ သည့္အခန္းမ်ား သတိထားမိ ေအာင္ ပါေလ့ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာအလႊာမေရြးခ်ိဳးျပဳတ္ေရ ကုိ ေသာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္း ဓေလ့စ႐ုိက္ကုိပင္လွ်င္ ၿခိဳးၿခံေခြၽ တာတတ္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိလုိက္ နာေသာလူမ်ိဳးစ႐ုိက္အျဖစ္ ပုံေဖာ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သေဘာက်မိပါ သည္။

(သုံး)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က ထမင္းအုိးေဆးသည့္အခါ ထမင္း က်န္မ်ားကုိ လႊင့္မပစ္ဘဲ ဆန္ ေကာ၊ ဆန္ခါသင့္ေလ်ာ္ရာ တစ္ ခုခုထဲ၌ ျဖန္႔က်င္းကာ ေနေျခာက္ လွမ္းသည့္လူႀကီးသူမမ်ားကုိ မ ၾကာခဏေတြ႕ရဖူးပါသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ေျခာက္ေသြ႕သြားသည့္ ထမင္းေျခာက္မ်ားကုိ ထမင္းခ်ိဳး ေၾကာ္အျဖစ္ ေၾကာ္ကာေလွာ္ကာ ပုလင္းမ်ား၊ ဘူးမ်ားထဲ၌ ထည့္ သြင္းထားၿပီး အဆာေျပစားစရာအ ျဖစ္ စုေဆာင္းထားၾကပုံမ်ားကုိ သတိရမိပါသည္။

ၿခိဳးၿခံေခြၽတာျခင္းကုိ မဂၤလာ တစ္ရပ္အျဖစ္လက္ခံက်င့္သုံး ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အဖုိ႔ ယင္းက ဗုဒၶ၏အဆုံးအမကုိ လုိက္ နာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားၾကပါဟု အေျပာခံရ ေသာအခါ၊ ဟင္းတစ္ခြက္ေလွ်ာ့ စားၾကပါဟု လမ္းၫႊန္မႈခံရေသာ  အခါ ျပက္ရယ္ျပဳၾက၊ ကလိၾက၊ ရိၾကျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ ထုိစကားကုိ ေျပာသူက မည္သုိ႔ေသာျပည္သူ႔နီ တိျဖင့္ အသက္ရွင္ေနသနည္းဟူ သည့္ေမးခြန္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါ သည္။

မဟတၱမဂႏၵီႀကီး ေခြၽတာၾက ဖုိ႔ေျပာပုံက လက္ခံခ်င္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သူကုိယ္တုိင္က ျပည္တြင္းျဖစ္ ဒုိတီအျဖဴ၊ စြပ္ က်ယ္အျဖဴ၊ ၿခံဳလႊာအျဖဴ၊ ေတာင္ ေ၀ွးကေလးတစ္ေခ်ာင္းမွ်ႏွင့္သာ မဟုတ္လား။

ဟုိခ်ီမင္းေခြၽတာၾကဖုိ႔ ေျပာ ပံုကလည္း လက္ခံခ်င္စရာ ေကာင္းပါသည္။ သူကုိယ္တိုုင္က မွ်စ္ျပဳတ္ႏွင့္ ယာဂုကုိ အႀကိဳက္ဆုံး အစားအစာဟုဆုိသည္မဟုတ္ လား။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခြၽတာ ၾကဖုိ႔ေျပာပုံကလည္း လက္ခံခ်င္ စရာေကာင္းပါသည္။ သူကုိယ္ တိုင္က ပုဆုိးႏွင့္အက်ႌဆယ္စုံျပည့္ ေအာင္မရွိသူ မဟုတ္လား။

ထုိင္းဘုရင္ဘူမီေဘာ ေခြၽ တာၾကဖုိ႔ေျပာပုံကလည္း လက္ခံ ခ်င္စရာေကာင္းပါသည္။ သူကုိယ္ တိုင္က ဖိနပ္ကို ဖင္ပါးသည္အထိ စီးသူ၊ ခဲတံတုိတိုကေလးကုိ စကၠဴ ျဖင့္ပတ္ကာ ကုိင္၍ရေအာင္လုပ္ ၿပီး စာေရးသူမဟုတ္လား။

(ေလး)

ႏုိင္ငံတို႔ လဲက်ေနရာမွ ျပန္ ထၾကသည့္အခါ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာျခင္း က ပါစၿမဲျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၅ ၌ လက္နက္ခ်ခဲ့ရသူ ဂ်ပန္တို႔တစ္ေန႔ငါးထမင္းတစ္နပ္ စားကာ ေနာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္အ ၾကာ ၁၉၆၀ ၌ က်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္သြားရသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ ဂ်ာ မန္ကဗ်ာဆရာ ဘားတုိးဘရက္ခ်္ (Bertolt Brecht)၏ ကဗ်ာထဲက လို အေႏြးထည္အထူႀကီးႏွင့္ ဘြတ္ဖိနပ္စီးထားတဲ့လူေတြရယ္၊ ဖိနပ္ဗလာနဲ႔ လူေတြရယ္အတူတ ကြခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္ကား လုပ္ ၍မျဖစ္ပါ။

ေခါင္းေဆာင္က လူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိေသာအခါ သူ႕ စကားကုိ လူထုကယုံၾကည္နာခံ ပါသည္။ ဂ်ပန္တို႔ ငါးထမင္းတစ္ နပ္ကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္စားခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုိရီးယားတို႔ ခ်ိဳး ျပဳတ္ရည္ကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေသာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ၿခိဳးၿခံေခြၽတာျခင္းကျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ ထုိစကားကုိ ေျပာသူ၏ အေျခအေနကသာ ျပႆနာျဖစ္ပါ သည္။။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)