ေက်ာင္းအသံုးစရိတ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ သံုးေစလို

(တစ္)

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ကြၽန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာေန တတ္သည့္ကိစၥတစ္ခုက ေက်ာင္း ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်ေပး သည့္ ဘတ္ဂ်က္ (Budget)ေငြ ကိစၥပဲျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္အဝ မဟုတ္ေတာင္ အသင့္အတင့္ ေလာက္ရွိေသာ ေငြပမာဏေတြ ကိုေတာ့ျဖင့္ ေက်ာင္း၌လိုအပ္တာ ေတြသံုးဖို႔ ႏွစ္စဥ္လိုလိုအၿမဲခ်ေပး တတ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၌ လိုအပ္ တာေတြသံုးဖို႔ဟူေသာ သေဘာ ျဖင့္ အထက္က ခ်ေပးေသာ ပိုက္ ဆံ။ ပညာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ ေငြ အမ်ားအျပားသံုးစြဲျခင္းရွိ၊ မရွိက အဆိုပါႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ပါသည္။  ပညာေရးလုပ္ငန္း(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးအစီအစဥ္၌ ေငြအမ်ား အျပားသံုးစြဲေလ ထိုႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေလဟူသည့္သေဘာ။ သို႔ ေသာ္ သည္ေနရာတြင္ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိလာျပန္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ (Budget) ေငြကို ပညာေရး၏ ဘယ္ေနရာ၌ သံုးစြဲမလဲဟူေသာ အေမး။ ေငြေတြကို ပညာေရးလုပ္ ငန္း၌ ျဖစ္ၿပီးေရာ ဟူသည့္ သေဘာျဖင့္ သံုးစြဲခ်င္တုိင္း သံုးစြဲလို႔မရပါ။

ဥပမာ-ေဆးသားေတြ ကြာ က်ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအ ေဆာက္အအံုကို အသစ္ျပန္လည္ မြမ္းမံခ်င္သည့္အတြက္ ထုိတစ္ ေနရာတည္းတြင္ပဲ ေငြေတြပံုေအာ သံုးစြဲေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ပါ။ ေက်ာင္း၌ လိုအပ္ ေနသည့္ အရာအားလံုးတြင္ သင့္ တင့္မွ်တစြာ ဘတ္ဂ်က္(Budget) ေငြသံုးစြဲေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ကို သံုးစြဲရမည့္ မျဖစ္မေန ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးရမည့္ ေနရာေတြကိုေတာ့ ဦးစားေပး ဘတ္ဂ်က္ (Budget) ေငြသံုးစြဲ ေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။ ေငြကိုင္ သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနျဖင့္ အဓိ ကႏွင့္ သာမညကိုေတာ့ ခြဲျခားသိဖို႔ လိုအပ္ပါေလၿပီ။ ဉာဏ္အတိမ္အ နက္က ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၏အမွတ္သေကၤတ...။

(ႏွစ္)

ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕နားမွာ ေျပာခဲ့ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးစြဲသည့္ ေနရာက အမွန္တကယ္ထိေရာက္ မႈရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ဖို႔ပဲ လိုအပ္ပါ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပညာ ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ မျဖစ္ မေနသံုးကို သံုးစြဲရမည့္ေနရာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကဘတ္ဂ်က္ (Budget)ေငြသံုးစြဲေပးရမည့္ေန ရာက လူေတြအတြက္။ တစ္နည္း ဆိုေသာ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြအတြက္။ တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာ ကြၽန္းဆြယ္ႏိုင္ငံေလးတစ္ႏုိင္ငံ မွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူသည္ ယေန႔ကမၻာမွာ အာရွက်ားျဖစ္လာ ခဲ့သည္မွာ လူေတြကို အရင္ဦးဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ လို႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါကို စာဖတ္ ျပည္သူလူထုလည္း မ်က္ျမင္အသိ။

စနစ္ေတြ၊ ေခတ္ေတြ၊ မူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း ဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လူေတြကိုယ္တုိင္ က မေကာင္းလွ်င္ ဘာကိုမွ လုပ္ မရပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈရွိမလာသည့္ အဓိပၸာယ္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ မူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း လူမေကာင္းလွ်င္ ဘာမွလုပ္မရဟူေသာ သေဘာ။ လူေတြ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ေနရာေတြ မွာ ေငြသံုးစြဲမွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ပညာေရးအနည္းငယ္ဦးေမာ့ လာမွာပဲျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါ သ နည္း။ အေျဖက ရွင္းပါသည္။ စာ ဖတ္ၾကဖို႔ အင္မတန္ လိုအပ္ပါ သည္။

စာေပဖတ္႐ႈမွသာ ဘဝအသိ ဉာဏ္ပညာျမင့္မားလာမွာပဲ ျဖစ္ ပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေတြ ထားတတ္ဖို႔။ ေဖးမနားလည္ ႐ိုင္းပင္းကူညီတတ္ဖို႔၊ အေပးအယူ ေတြ မွ်တဖို႔၊ တာဝန္ယူတတ္မႈ၊ တာဝန္ခံတတ္မႈေတြရွိဖို႔ စသည္ စသည္ျဖင့္ ထားတတ္ဖို႔၊ ရွိဖို႔ဆို လွ်င္ စာအုပ္စာေပေတြ ဖတ္႐ႈဖို႔ အထူးလိုအပ္လာပါၿပီ။ ကြယ္လြန္ သြားၿပီျဖစ္သည့္ ေတးေရး၊ ေတး ဆိုဆရာ ထူးအိမ္သင္က သူ႔သီခ်င္း စာသားတစ္ေနရာတြင္ ယခုလို ေရးဖြဲ႕ခဲ့ဖူးပါသည္။ ‘ဉာဏ္ပညာ ရယ္ ခ်စ္ျခင္းတရား’ တဲ့။ ဟုတ္ပါ သည္။ ဉာဏ္ပညာေတြရရွိဖို႔၊ ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာတရားေတြ ထားတတ္ ဖို႔ဆိုလွ်င္ ကဗ်ာေတြ၊ ဝတၳဳေတြ၊ရသစာတမ္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဂီတေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ ျပဇာတ္ေတြက ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ၏ အေရးအပါဆံုးေသာ သူရဲေကာင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ စာအုပ္စာေပေတြ ဖတ္႐ႈဖို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါ သနည္း။

သည္အေမး၏ အေျဖက လည္း ရွင္းပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ရွိဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ စာ ၾကည့္တိုက္ရွိ႐ံုနဲ႔မရပါ။ စာအုပ္ ေတြ ျပည့္စံုမႈရွိဖို႔လည္း အင္မတန္ လိုအပ္ပါသည္။ အငယ္တန္းဆို အငယ္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ေတြရွိဖို႔၊ အလယ္တန္းဆို အလယ္တန္းအသက္အရြယ္ေတြ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ စာအုပ္ေတြျဖစ္ဖို႔၊ အထက္တန္း ဆို အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၏ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ လိုက္မည့္ စာအုပ္ေတြျဖစ္ဖို႔ စသ ျဖင့္ လိုအပ္ပါသည္။ စာအုပ္ေတြ ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး မည့္၊ စနစ္တက်ထားသိုစီစဥ္ေပး မည့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေကာင္း ေကာင္းတစ္ဦးရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါသည္။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ စာအုပ္ေတြကို ခ်စ္ေသာ၊ စာေပကို ဖတ္႐ႈခံစားအရသာသိနားလည္ ေသာသူကို စာၾကည့္တိုက္မွဴးအ ျဖစ္ခန္႔ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေတြ႕က ရာလူခန္႔လို႔မရပါ။ ခန္႔မိလွ်င္ စာ ၾကည့္တုိက္သက္ဆိုးမရွည္ႏိုင္ပါ။ အပတ္စဥ္ အခ်ိန္ဇယားထဲ၌လည္း ကေလးေတြ စာဖတ္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ တစ္ခု သီးသန္႔ထားေပးဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။

ပညာသာတတ္ၿပီး ဘယ္သူ႔ ကိုမွ ေထာက္ထားစာနာျခင္းမရွိ ေသာ လူေတြျဖစ္မလာဖို႔ စာအုပ္ စာေပေတြက အေကာင္းဆံုးလမ္း ၫႊန္ဆရာေတြပဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ ခုရွိသည္က ကေလးေတြ စာဖတ္ ၾကေစလိုလွ်င္ ဦးေဆာင္သူဆရာ၊ ဆရာမေတြ ကိုယ္၌က ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပစာဖတ္ျပဖို႔၊ စာအုပ္စာေပ ေတြက အသိဉာဏ္ပညာအတြက္ ဘယ္လို အေထာက္အပံ့ေပး ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာျပဖို႔ အင္မ တန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အဓိကထားေျပာခ်င္ သည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်ာင္း ေတြအတြက္ ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ ဂ်က္ (Budget)ေငြမ်ားထဲ၌ တခ်ိဳ႕ တေလကို ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ အတြက္ မျဖစ္မေနသံုးကို သံုးစြဲ ေပးရပါမည္။ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအတြက္၊ ယခုလက္ရွိလည္ ပတ္ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ပညာေရး စနစ္က ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အ တြက္ ေငြေတြေကာ သံုးစြဲၾကပါ ေလစ။ စဥ္းစားၾကည့္ခ်င္စရာေတြ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာ ဝန္ရွိသူေတြအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာ ၾကည့္တိုက္အတြက္ ေငြသံုးစြဲေပး ၾကပါလို႔ ေစတနာေရွ႕ထားစကား ဆိုခ်င္ပါသည္။

(သံုး)

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ၊ ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အားက စားေလ့လာလိုက္စားဖို႔ အင္မတန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ညီၫြတ္စြာေနထုိင္တတ္ဖို႔၊ ေျပာခ်င္သည္ မွာ ေက်ာင္းေတြ၌ အားကစားလုပ္ ခြင့္ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္သလို အား ကစားပစၥည္း အျပည့္အစံုရွိဖို႔ လည္း အင္မတန္လိုအပ္ပါသည္။  အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးျဖစ္ ေနသည္က လိုအပ္ေနသည့္ အား ကစားပစၥည္းေတြ ထပ္မဝယ္ေပး သည့္အျပင္ ရွိသည့္ အားကစား ပစၥည္းေတြေတာင္ သိမ္းဆည္း ထားသည့္သေဘာ။ ဘာအားက စားမွ လုပ္ခြင့္မေပးေသာ ပညာ ေရး။ လိုခ်င္လိုက္သည္က ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ပညာေရး။ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည္က အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ အလုပ္ တစ္မ်ိဳး။ ခုတ္ရာတလြဲ ရွရာတျခား ဆိုသည့္အျဖစ္။ ကာယအခ်ိန္မွာ လည္း စာ။ စာမွစာ။ ၾကက္တူေရြး ပညာေရး။ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္း သည့္အျဖစ္။

အားကစားရာသီျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလဆို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု၊ ေက်ာင္းေပါင္းစံု အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေတြ တသီတတန္းႀကီးရွိသည္။ ကစားကြင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းေတြ က ကစားကြင္းရွိသည့္ ေက်ာင္း ေတြဆီသို႔ သြားၿပိဳင္ရသည္။ သည္မွာလည္း အျဖစ္က ရင္နင့္စရာ။ သြားၿပိဳင္သည့္ ကေလးေတြ၊ လိုက္ေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေထာက္ပံ့မႈမေပး။ ကေလးေတြမွာ ရတာေလးနဲ႔ ျဖစ္ သလို ၿပိဳင္ေနရသည့္အျဖစ္။ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့။ ေက်ာင္းေတြက အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပံ့တာက မျဖစ္စေလာက္။ မစို႔မပို႔။ ဆင္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ေနသည့္အျဖစ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာ ကိုယ့္စရိတ္ ကိုယ္ခံၿပီး သြားၿပိဳင္ေနရသည့္ အ ျဖစ္ေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ။ တစ္ခါမွ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲက မစိုက္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ေတြ မရွိ။ သြားၿပိဳင္တုိင္း စိုက္ခဲ့ရသည္ခ်ည္း။

သည္လိုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ျဖစ္လာေတာ့ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲဆို ဆရာ၊ ဆရာမေတြခမ်ာ အလိုလို လန္႔လာေတာ့သည္။ မၿပိဳင္ဘဲေနလို႔ရလွ်င္ သြားမၿပိဳင္ ျဖစ္ေတာ့။ အားကစားအေပၚမွာ လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိပါေလ ေတာ့။ ရသည့္ လစာတစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ (အထက္ တန္း)က အိမ္ေထာင္ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ ဘယ္ လိုမွ မေလာက္င။ လစာက မက္ ေလာက္စရာမရွိ။ သည္ၾကားထဲ တျခားကိစၥေတြမွာ ကိုယ့္အိတ္ ကပ္ထဲက ပိုက္ဆံစိုက္ထုတ္ရမယ္ ဆိုေတာ့...။ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ သည္။ သည္ေနရာတြင္ အတြန္႔ တက္စရာ ရွိလာျပန္ပါသည္။ ဆရာဆိုတာ အနစ္နာခံရမယ္ မဟုတ္ဘူးလား၊ ပီတိကိုစား အား ရွိရမယ္မဟုတ္ဘူးလားဟူ၍။ ကြၽန္ေတာ္စကားတစ္ခြန္းျပန္ေျပာခ်င္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္စကားမဟုတ္ ပါ။ ေဝဖန္ေရးဆရာ ဆရာေမာင္ စြမ္းရည္ေျပာေသာစကား။ ‘ဆရာ ေတြဆိုတာ ပီတိကိုစား အားရွိပါ ၏ လို႔ ေရွ႕တုန္းက ဆိုထားတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ေခတ္ မွာ ပီတိကုိစားလည္း အားမရွိႏိုင္ ေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ပီတိကိုစား လည္း ဘာမွ လုပ္မရႏိုင္ေတာ့ပါ ေၾကာင္း’ တဲ့ခင္ဗ်ာ။ ဘာပဲေျပာ  ေျပာ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆရာ၊ ဆရာ မဘဝေတြကို စာနာနားလည္ေပး ေစခ်င္သည္။

ထားေတာ့။ ဆိုလိုခ်င္သည္ မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအတြက္ အားကစားဘက္တြင္ လည္း ေငြတခ်ိဳ႕တေလ သံုးစြဲေပး ပါလို႔ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူ ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ဘယ္ၿပိဳင္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ သြားၿပိဳင္ သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြ၊ ေနာက္ၿပီး လိုက္ေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုလည္း ျပည့္ ျပည့္စံုစံုေလးေထာက္ပံ့ေပးပါလို႔ ထပ္ဆိုခ်င္ပါသည္။ ေၾသာ္...ဒီလို မွ မဟုတ္ဘဲ ပညာေရးဒံုရင္းက ဒံုရင္းအတုိင္း ဆိုလွ်င္ေတာ့...။ အားလံုးလြမ္းၾကေပဦးေပါ့။

(ေလး)

ေၾသာ္...ပညာေရးမွာ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ခ်ေပးသည့္ေငြေတြ ဘယ္ ေနရာကို အဓိကသြားသင့္သလဲ ဆိုတာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ ရွိသူေတြ၏ ဉာဏ္အတိမ္အနက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)