ျမန္မာတို႔ ဘယ္အဆင့္ထိ ဒူးေထာက္ရမတုံး

(တစ္)

အတည္အခင္း၊ အျပဳအစု၊ အကူအညီ၊ အႀကိဳအဆုိေကာင္း သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆားဗစ္ (Service) ေကာင္းသည္၊ ၀န္ ေဆာင္မႈေကာင္းသည္စသည္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳၾကၿမဲျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ အ ေျခခံအက်ဆုံးကလည္း ၀န္ ေဆာင္မႈ (Service)ကပင္ ပဓာန အက်ဆုံးမဟုတ္လား။

 စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ စားပြဲထုိးက ပဓာန၊ ဧရာမေစ်းဆုိင္ႀကီးတစ္ ဆိုင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ အေရာင္း ေစ်းသည္က ပဓာန၊ ေဆး႐ုံႀကီး တစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ က်န္းမာ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ပဓာန၊ ဟုိ တယ္တစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ ဧည့္ ႀကိဳအသီးသီးကပဓာန၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ လက္မွတ္ေရာင္းသူ၊ ယာဥ္ေမာင္း ႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔က ပဓာန။ ေျပာရလွ်င္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ ရန္အားယူကာ ကုန္း႐ုန္းထေနရ သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိ လူႀကိဳက္ဖုိ႔ရာ၊ အထူးသျဖင့္ ကမၻာကႀကိဳက္ဖုိ႔ရာ လုပ္ငန္းမွန္ သမွ် ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း ေပးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဒါမွ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရမည္မဟုတ္ လား။

သုိ႔ေသာ္ ..........

(ႏွစ္)

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးရာ၌ လူလူခ်င္းမ်က္ ႏွာရဲရဲမၾကည့္ရဲသည့္ေနရာမွာ ေလဆိပ္ေတြပဲျဖစ္ပါသည္။ အ ထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့ သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ ႀကီးမ်ား။

တစ္ပါတီအာဏာရွင္ေခတ္ အလြန္၌ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလ ေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးႏွင္ဖုိ႔ရာ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္သြက္လက္လာပါသည္။ ေလေၾကာင္းလုိင္းတို႔က မ်ားျပား လာေလရာ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ မွတ္ပုံ တင္ျပ၊ တန္းစီ၊ Booking တင္၊ ခ်ိန္းသည့္ရက္ျပန္သြား၊ လုိက္ပါ ခြင့္ကေလးရသည္ႏွင့္ ထခုန္ကာ မိတ္ေဆြတို႔ကုိ တစ္၀ုိင္းစာေကြၽး စသည္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့။e-ticket ျဖင့္ မိမိလက္ကိုင္ဖုန္းထဲသုိ႔ ေလ ယာဥ္လက္မွတ္ပုိ႔ေပး၊ေလဆိပ္ ေကာင္တာ၌ ဖုန္းထဲက ေလ ယာဥ္လက္မွတ္ကုိ ဖြင့္ျပ၊ ေလ ယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္ လက္မွတ္ (Boarding Pass)ထုတ္ယူ၊ တက္၊ ဒါပဲျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ေလဆိပ္အႀကီးႀကီးမ်ားထဲရွိ သန္႔ စင္ခန္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ထားေပးသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ သန္႔စင္ခန္းအေပါက္၀ (သုိ႔မ ဟုတ္) သန္႔စင္ခန္းအတြင္း တစ္ ေနရာ၌ အဆင္သင့္ရပ္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျခား ေလဆိပ္မ်ားတြင္မရွိ။

ေညာင္ဦး၊ ငပလီ၊ ဟဲဟုိး၊ ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ စစ္ေတြ၊ ကေလး၊ လား႐ႈိး၊ ျမစ္ ႀကီးနား၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတုံ၊ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ စသည္စသည္ျဖင့္ ေလဆိပ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားသုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ဆင္း ဖူးပါသည္။ မရွိပါ။

တိုင္းျပည္ျပင္ပ ေလဆိပ္ ႀကီးတခ်ိဳ႕တေလမွာလည္း ကြၽန္ ေတာ္ဆင္းဖူးပါသည္။ သန္႔စင္ ခန္းထဲ၌ ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ရာ ၀န္ထမ္းခ်ထားသည္ကုိ ကြၽန္ ေတာ္မေတြ႕ဖူးပါ။

ထူးထူးျခားျခားရန္ကုန္-မႏၲ ေလး ေလဆိပ္ႀကီးမ်ားထဲ၌သာ ထိုသန္႔စင္ခန္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရေလ့ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 သူတို႔အလုပ္က ဘာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္သန္႔စင္ခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ တိုင္း တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဆုိသလုိ အကဲခတ္ၾကည့္ျဖစ္ပါသည္။ နံရံ ၌ ခ်ိတ္ထားသည့္စကၠဴလိပ္ထဲမွ Paper ကေလးမ်ားကုိ ဆြဲျဖဳတ္ယူ ကာ စကၠဴအေခါက္ကေလးမ်ား ျဖစ္ေအာင္ေခါက္။ ထုိ႔ေနာက္ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခုခ်င္းဆီမွ ထြက္ လာေသာသူမ်ားထံ ထုိစကၠဴ ေခါက္ကေလးမ်ားကုိ လွမ္းေပး၊ ဒါပဲျဖစ္ပါသည္။ အဲဒါလုိသလား ဟု ကြၽန္ေတာ္က စဥ္းစားမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔စင္ခန္းတြင္း၌ လက္သုတ္ရန္ စကၠဴေခါက္ကုိ ေစာင့္ၿပီးေပးေနရသည္အထိ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးရန္လုိ၊ မလုိေတြး ၾကည့္မိျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခါကမူ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း၀န္ ထမ္း။ ႏုိင္ငံျခားသားက ဗုိလ္ထုိင္ တပ္ဆင္ထားသည့္သန္႔စင္ခန္း ကေလးအတြင္းသု႔ိ ၀င္သြားၿပီးမွ အလုိမက်ဟန္ျဖင့္ ျပန္ထြက္လာ ပါသည္။ အဆင္သင့္ရွိေနသူ သန္႔စင္ခန္း၀န္ထမ္းကုိ လက္ဟန္ ေျခဟန္ျဖင့္ ေခၚသြားပါသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ဗုိလ္ထုိင္ကမုတ္ကုိျပကာ  လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ပဲ ခုိင္းပါ သည္။ ကမုတ္ခြက္၌ စုိေနသည့္ ေရမ်ားကုိ ေျခာက္ေသြ႕သြား ေအာင္ သုတ္ခုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္္မာလူငယ္က ဒါကုိ လည္း သူ႔တာ၀န္ပဲျဖစ္ပုံရသည္ ဟု ထင္ပုံရပါသည္။ စကၠဴလိပ္ ရွိရာဆီမွ စကၠဴမ်ားကုိ သြားျဖဳတ္ ယူကာ အိမ္သာေႂကြခြက္ႏႈတ္ခမ္း ေပၚက ေရမ်ားကုိ သုတ္ေပးေနပါ ေလသည္။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၌ စပ္ဖ်ဥ္း ဖ်ဥ္းျဖစ္သြားမိခဲ့သည္မွာ အမွန္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ လူႀကိဳက္ ေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီသုိ႔ လူ ေတြလာခ်င္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ဘယ္ေလာက္အထိမ်ား ဒူး ေထာက္၍ ေပးၾကရမွာပါလိမ့္။

ကမၻာမွာ သန္႔စင္ခန္းထဲသုိ႔ ေရာက္သည္အထိ ၀န္ေဆာင္မႈ လုိက္ေပးသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳး မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္မေတြ႕ဖူးခဲ့ပါ ေလ။ ဘယ္သူကမ်ား ထုိသုိ႔လုပ္ ေပးရန္လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါေလသလဲ မသိ။

(သုံး)

မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္းဆီ က ဟုိတယ္တစ္ခု၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံက ေလးေတြ ေတာ္ေတာ္ထြက္လာခဲ့ ပါေသးသည္။

ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းကေလးတို႔ က ဟုိတယ္သုိ႔၀င္ေရာက္လာ သည့္သူမ်ားကုိ ဒူးေထာက္၍ခရီး ဦးႀကိဳျပဳရန္စီစဥ္ထားခဲ့၍ျဖစ္ပါ သည္။ ဟုိကသည္က အသံတို႔ စီစီညံညံထြက္လာလုိက္ခဲ့ၾကပုံ ေတြမ်ား။ သည္ေလာက္အထိ ၀န္ ေဆာင္မႈဆင္းၿပီးေပးစရာလုိရဲ႕ လား စသည္ျဖင့္။

လူတို႔ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ယူ ေစလုိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕ တြင္ Self-Service ဟူ၍ပင္ရွိပါ သည္။ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ယူေစ လုိသည့္သေဘာ။ မည္သူကမွ် မည္သူ႔ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန စရာမလုိဟူသည့္ အဓိပၸာယ္။

အေနာက္ကမၻာရွိ အိမ္အ ခ်ိဳ႕၌ ထမင္းစားဖိတ္သည့္အခါ ၿပီးေသာ္ ကုိယ့္ပန္းကန္ကုိယ္ေဆး ၾကရသည့္ဓေလ့ကုိ အခ်ိဳ႕အရပ္၌ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ထမင္းဖိတ္ေကြၽး သည္က တစ္က႑။ ကုိယ့္၀န္ ကုိယ္ေဆာင္သည္က တစ္က႑။

လူတို႔သည္ ပုိက္ဆံလုိခ်င္ ၾကေသာအခါ၊ ေဖာ္ေရြသည္ဟု နာမည္ေကာင္းလုိခ်င္ၾကေသာ အခါ လူသားဂုဏ္သိကၡာတို႔၊ လူ မ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာတို႔ကုိ မၾကည့္အား ေတာ့ဘဲ ဒူးေထာက္ကာ ၀န္ ေဆာင္ေပးမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္မိတတ္ၾက ပါသည္။

နည္းနည္းကေလးစဥ္းစား ၾကည့္ၾကဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါသည္။     ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)