မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၉ ဦးကုိ တရားစဲြဆုိခဲ့

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသုိ႔ ၂၀၁၇ အတြင္း ၀င္ ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားအနက္ ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ႏုိင္ ငံျခားသား ၃၉ ဦးကုိ တရားစြဲဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီး ဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

၂၀၁၇ တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ၂၆၉,၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သူ ၃,၅၅၉ ဦးရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားကုိ အေရးယူကာျပည္ႏွင္ ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ ခ်ယ္က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို ၀င္ လာကတည္းက စည္းကမ္းတက် ေနဖုိ႔ေပါ့။ အခုျဖစ္တာေတြက ေတာ့  ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္တာကေန လ၀က ဥပေဒနဲ႔ ထပ္ၿပီးတရားစြဲဆုိလုိက္ ရတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း မႏၲေလးတြင္ တရားစြဲဆုိခံရေသာ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အီတလီ၊ ႐ုရွား၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရင္ ေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ တာ၀န္ခံခ်က္နဲ႔ လုပ္ကုိင္ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ဗီဇာစည္း ကမ္းနဲ႔အညီ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆုိတာ ျပန္လည္စိစစ္ရ တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ တရား ၀င္ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ နည္း လမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္တာေတြ လည္းရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးတင္ခ်ယ္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ က မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား သား ၂၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ႏုိင္ငံ ျခားသား ၃၂ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း လ၀ကဌာနမွတ္တမ္း မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ တရား စြဲဆုိအေရးယူမႈ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပုိမ်ားလာျခင္းသည္ ၀င္ ေရာက္လာေသာအေရအတြက္ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေၾကာင္း ဦးတင္ခ်ယ္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ား ျပ႒ာန္းဥပေဒတစ္ခုခုကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ၁၉၄၇ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တ ေလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပ ေဒပုဒ္မ ၄(၂)ဗီဇာစည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္းျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃(၁)ျဖင့္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ သည္။