မီးအခ်က္ျပစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသး၍ သတိေပးခ်က္ ထပ္မံထုတ္ျပန္

 မီးအခ်က္ျပစနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ကတည္းက ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသး ၍ ထပ္မံ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ယာဥ္ထိန္းဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုးမွတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ေနာက္မွ ေက်ာ္တက္လို ေသာယာဥ္ကို ေက်ာ္တက္ႏုိင္ ေၾကာင္း ယာဥ္၏ လက္ယာဘက္ မီးျဖင့္ မွန္ကန္စြာ အခ်က္ျပျခင္း ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁ရက္မွ စတင္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္လမ္း၊ အေဝးေျပး လမ္း၊ အျမန္လမ္းအားလံုး၌ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုက လက္ခံ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ကားႀကီးယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕ သည္ အမွန္မီး အခ်က္ျပမႈစနစ္ ကို ေျပာင္းလဲလိုက္နာက်င့္သံုး မႈမရွိဘဲ လြဲမွားေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္း အႏၲ ရာယ္ ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီက ထုတ္ ျပန္ေၾကညာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေကာင္းစြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စနစ္အမွား အသံုးျပဳမႈ ၾကာလာသည့္အခါ အမွန္ထင္လာေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အေရးယူရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အေရးယူမႈ မရွိေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုး တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

‘‘ခုခ်ိန္ထိေတာ့ သတိေပးေန ရတုန္းပဲ။ ဟုိင္းေဝးလမ္းေတြမွာ ခုခ်ိန္ထိ လုပ္ေနၾကတုန္းပဲ’’ဟု  ယာဥ္ထိန္းတာဝန္ရွိသူက ေျပာ သည္။အခ်က္ျပမီးစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသည့္ ယာဥ္မ်ားရွိေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕ယာဥ္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသး၍ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္း ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ လမ္းပိုင္းေတြက် မေျပာင္းၾကေတာ့ သူတို႔အတိုင္း လိုက္ရတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းစနစ္သစ္၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း အရင္အေဟာင္းအတိုင္းပဲ ျပေနေတာ့ အခ်က္ျပမီးစနစ္ကုိ မသံုးေတာ့ဘူး။ လြတ္မယ္ထင္ရင္ ေက်ာ္တက္ပဲ’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ယာဥ္ေမာင္းကိုေဇာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။