ေမာင္ေတာ-အငူ ေမာ္ကားလမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း မိုးမက်မီအၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္

 ေမာင္ေတာနယ္ စပ္ေဒသအတြက္ အေရးပါသည့္ ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကား လမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းကို လာမည့္ မိုးမက်မီၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလမ္းကို တာ၀န္ယူထားသည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစိန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကား လမ္း ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းကို UEHRD (ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊. ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္း) လက္ေအာက္ရွိ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္မုိင္ခန္႔ၿပီးစီးထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဒီလမ္းကို မိုးမက်ခင္ ၿပီး ေအာင္ခင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က မုိးရြာသြန္းခဲ့တဲ့အ တြက္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈ တခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ဦးစိန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းေန သည့္ ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ ကားလမ္းသည္ အရွည္ ၄၉ မုိင္ ၇ ဖာလုံရွိၿပီး အက်ယ္ ၁၈ ေပျဖစ္သည္။

ယခင္ခင္းထားသည့္ ကြန္ ကရစ္လမ္းသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ ေ၀သာလီေက်းရြာမွ ဥေဒါင္း ေက်းရြာအထိ ၁၃ မိုင္ခန္႔ရွိၿပီး က်န္ ေနသည့္ ၃၆ မိုင္ေက်ာ္ကို ဆက္လက္ခင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကား လမ္းသည္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ တုိက္ ႐ုိက္ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္သည့္ လမ္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာမွ စစ္ေတြသို႔ အဆုိပါ လမ္းအတုိင္းသြားလွ်င္ ေမာင္ေတာမွ အငူေမာ္ေက်းရြာ ထိ ကားလမ္းျဖစ္ၿပီး အငူေမာ္ ေက်းရြာမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ေရ ခ်မ္းျပင္ေက်းရြာသို႔စက္ေလွျဖင့္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ စီးပါကစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ ကားလမ္းသည္ ယခင္က ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းအဆင့္သာ ျဖစ္သည္။