စစ္ကုိင္းတိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း တရားမ၀င္သစ္အမႈ သုံးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး သစ္တန္ခ်ိန္ကုိးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းမိ

 စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္အထိ တရားမ၀င္ သစ္အမႈသုံးေထာင္ေက်ာ္မွ သစ္ မ်ိဳးစုံတန္ကုိးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းမိ ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးသစ္ ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးဦးခင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္း စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီး၌ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ၃,၀၇၈ မႈ၊ တရားခံ ၁,၀၀၇ ဦးႏွင့္ သစ္မ်ိဳးစုံ ၉,၂၂၂ ဒသမ ၅၀ တန္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။

‘‘၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ တရားမ၀င္သစ္ဖမ္း ဆီးရမိမႈအေနနဲ႔ ကသာခ႐ုိင္က အမ်ားဆုံးဖမ္းဆီးရမိပါတယ္။ ဒု တိယအမ်ားဆုံးကေတာ့ မုံရြာ ခ႐ုိင္ေပါ့။ တစ္ႏွစ္အတြင္း သစ္ မ်ိဳးစုံတန္ခ်ိန္ ကုိးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပါ’’ ဟု ဦးခင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တရားမ၀င္ သစ္မ်ိဳးစုံဖမ္းဆီးရရွိမႈ စာရင္းအရ ကသာခ႐ုိင္မွ ၃,၁၆၆ တန္ေက်ာ္၊ မုံရြာခ႐ုိင္မွ ၁,၆၈၀ တန္ေက်ာ္၊ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္မွ ၁၂၉ တန္ေက်ာ္၊ ေရႊဘုိခ႐ုိင္မွ ၉၈၃ တန္ေက်ာ္၊ ကေလးခ႐ုိင္မွ ၁,၆၇၅ တန္ ေက်ာ္၊ ေမာ္လုိက္ခ႐ုိင္မွ ၉၃၈ တန္ေက်ာ္၊ ခႏၲီးခ႐ုိင္မွ ၄၇၅ တန္ ေက်ာ္ႏွင့္ တမူးခ႐ုိင္မွ ၁၇၄ တန္ ေက်ာ္တရားမ၀င္သစ္မ်ိဳးစုံ ၉,၂၂၂ ဒသမ ၅၀ တန္ဖမ္းမိခဲ့ သည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း တရားမ၀င္သစ္အမႈသုံး ေထာင္ေက်ာ္မွ တရားခံတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ကား ၅၀၄ စီး၊ လယ္ထြန္စက္ ၂၈ စီး၊ ေထာ္ လာဂ်ီ ၂၈ စီး၊ ကန္႔လန္႔ဂ်ီႏွစ္စီး၊ ဆုိင္ကယ္ ၁၅၁ စီး၊ သုံးဘီးဆိုင္ ကယ္ခုနစ္စီး၊ စက္ေလွ ၈၃ စီး၊ ဆိုက္တြဲ(ေဘးတြဲဆုိင္ကယ္) ၃၃ စီး၊ တူမီးေသနတ္ငါးလက္၊ သစ္စက္ ၂၆၀ႏွင့္ခ်ိန္းေဆာ ၁၁၄ ခုဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။